lördag, augusti 13, 2011

Viltstängsel på 25:an nu

I november i fjol var hela den nybyggda sträckan av väg 25 mellan Eriksmåla- Örsjö färdig. Den tidigare smala och hårt trafikerade vägsträckan ersättes med en sk 1+1 väg som innebär en väg med ett körfält i vardera riktningen och med mitträcke. Sen med jämna mellanrum blir vägen tvåfilig så att omkörning ska vara möjlig. Vägen har blivit mycket bättre men en sak glömde Trafikverket, nämligen att sätta upp viltstängsel. Vägsträckan har tät skog och här finns gott om älgar, rådjur, vildsvin och annat vilt som ibland letar upp sig på vägbanan. Det har tidigare påpekats av allmänheten och kommunen om vilket av att sätta upp viltstängsel men Trafikverket har hittills vägrat trots att man fått 1 000 namnunderskrifter och protester från viltjägare. Visserligen medger Trafikverket att viltolyckorna antalsmässigt är många, men konsekvenserna av flertalet viltolyckor med personskador är mindre. Trafikverket har istället prioriterar mitträcken som gjort att mötes- och omkörningsolyckor halverats under de senaste tio åren. Krast kan man säga att dödsantalet är för lågt för att motivera uppsättande av stängsel. Ett cyniskt sätt att på denna fråga.

Sedan den nya vägen öppnades för knappt ett år har det skett flera älgolyckor på vägavsnittet mellan Algutsboda och Eriksmåla. I oktober förra året förolyckades en polisinspektör när han var på väg på utryckning och krockade med en älg. Nu har det hänt tre olyckor på bara en vecka på denna sträcka. Förra veckan inträffade två älgolyckor på riksväg 25 två kilometer från avfarten till Boda Glasbruk mot Eriksmåla. En kvinna fick föras i ambulans till sjukhuset lyckligtvis utan några allvarliga skador. I onsdagskväll var det dags igen och även här slutade lyckligt med inga personskador. Men bilarna blev till skrot och älgarna dog.

Nu är det dags att Trafikverket släpper prestigen och sätter upp viltstängsel på vägsträckan innan någon får sätta livet till igen. Det är mycket trafik på vägen då väg 25 mellan Halmstad och Kalmar räknas som nationell stamväg. Det betyder att den rekommenderas för längre resor och transporter, och ska ha lite högre standard. Det är med andra ord bara en tidsfråga innan en riktig allvarlig viltolycka sker och då är det för vederbörande försent med viltstängsel. Givetvis har förarna ett ansvar att hålla hastigheten och att köra klokt och förnuftigt för att undvika olyckor. Detta i kombination av viltstängsel så skulle ett stort antal olyckor med b la vilt undvikas.

Jag idag skickat iväg ett mail till Trafikverket om att det nu är dags att sätta upp stängsel på riksväg 25 innan någon mer omkommer.

Inga kommentarer: