lördag, augusti 06, 2011

Källa gamla kyrka

När Sverige kristnades för ca 1000 år sedan övertog den nya religonen oftas den gamlas religionens heliga platser. Det är ingen slump att Uppsala är huvudorten i den svenska kristenheten eftersom här troligtvis fanns asatrons centrala tempel. Likadant är det i Källa på norra Öland. Här fanns förr en offerkälla och det hörs också i namnet ortsnamnet Källa. Källa i dag är liten oansenlig ort men förr var inte här bara en livlig religiös ställe utan även en livlig handelsplats. Källa hamn var förr en av de viktigaste på Öland, en knutpunkt i Östersjötrafiken, inte bara mellan Gotland och det svenska fastlandet utan även mellan de nordtyska hamnarna. Därför är det inte konstigt att en kyrka uppfördes på den plats där offerkällan fanns. Den var av trä och byggdes i slutet av 1000-talet. Den brann ner och istället uppfördes den stenkyrka vi kan se idag. Den är byggd i flera etapper, från 1100-talets andra hälft och till mitten av 1200-talet. Kyrkan är helgad åt St. Olof.

Tack vara den viktiga handelsplatsen och närheten till havet så var Källa ständigt i fara från fiendehåll. Därför fick kyrkan inte bara vara en kristen helgedom utan även en borg för att bekämpa oilka fiender.

1888 invigdes den nya kyrkan i Källa och den gamla föll i glömska, märkt av gånga tiders bruk. Källa gamla kyrka blev i folkmun Källa ödekyrka. Inventarier från den gamla kyrkan flyttades till den nya och kyrkan tömdes, sånär som på några gamla målningar. Efter att ha blivit lämnad till sitt öde i två decennier togs 1911 det första beslutet om restaurering av kyrkan. Numera förvaltas kyrkan av Riksantikvarieämbetet, något som tryggar den för framtida generationer.
Kyrkan är sannerligen en ovanlig plats, den tomma kyrkan på den öländska landsbygden ger en tillbakablick till flydda tider. Numera är kyrkan allt annat än öde, här besöks kyrkan varje sommar av turister, nyfikna på dess kala inre.


Källa gamla kyrka är en spännande plats där tiden nästan har stått stilla.

I dag används kyrkan till annat än bara visning för turister 


Trots kala stenväggar och stora tomrum   är kyrkan en intressant plats att besöka. Man känner verkligen historiens vingslag här.  

Några av de föremål  som man hittat vid de arkeologiska utgrävningarna. 
Några olika trämodeller av hur kyrkan har sett ut genom sin tidiga historia. 
Att kyrkan är gammal vittnar b la dessa gravhällar om. Det är även här som den gamla offerkällan finns.
Många människor har passerat här genom århundradena när man tagit sig in och ut ur kyrkan Tidens gång har nött ut gravhällarnas inskriptioner. Men man kan inte låta bli att undra vilka de var som ligger begravda här.
Källa gamla ödekyrka är långt i från öde och bortglömd idag.

Inga kommentarer: