måndag, augusti 01, 2011

Fjällgatan

Kvarteren runt Fjällgatan, Stigbergsgatan, Mäster Mikaels Gata, Fiskargatan och Södra teatern är kantade av välbevarade trähus hus från 1700-talet på den ena sidan och en magnifik utsikt på den andra


Det är långt ner till backen från Fjällgatans kant. 
 Vy mot Djurgården från Fjällgatan. Här ser man b la. Vasamuseet som är den röda byggnaden i mitten, sen ser man Nordiska museet med sitt torn i mitten.  Längre fram syns Kasellet på Kastellholmen. På tornets topp vajar den tretungade svenska flaggan, det har den gjort sedan 1660-talet. När Svenska flottan lämnade Kastellet 1990 halades örlogsflaggan för gott, trodde man, men allmänheten protesterade och sedan dess åker två vakter ur Stockholmsslotts högvakt till Kastellholmen varje dag för att hissa respektive hala flaggan

Det är fler än jag som inte kan motstå mobilen  

Stockholms bästa resturang finns på Fjällgatan kallad Hermans. Med sin vegetariska buffé som är alldeles utsökt tillsammans med utsikten och trädgården är Hermans ett måste om man besöker Stockholm. 


Stadsgårdskajen där Viking Lines och Birka Crusies fartyg ankommer och avgår. Här finns också Fotografiska museet i den gamla Tullhuset. Byggnaden uppfördes 1906-1910 utifrån arkitekten Ferdinand Bobergs ritningar. Den röda tegelfasaden är k-märkt
Vy mot Gamla Stan. Mitt på bilden syns Tyska kyrkan med sin långa torn. bredvid till höger syns Storkyrkan. På andra sidan syns mot mitten Riddarholmkyrkan och Stadshuset lite längre åt vänster.Ännu en bild mot Djurgården.

Söderkåkar kallas dessa trähus från 1700-talet som levt kvar ända till vår tid. Husen byggdes på bergen i stadens utkant i strid med rådande byggnadsordningar - man fick inte bygga i trä i Stockholm på grund av brandfaran. De första ägarna var ofta hantverkare och inte så sällan timmermän eller snickare. Några av dem hade anknytning till varven, flera skeppstimmermän finns representerade. Det var alltså inte de allra fattigaste som satte bo här, men många hyrde ut rum och lägenheter. En del hus var troligen byggda för att hyras ut.

Inga kommentarer: