lördag, augusti 27, 2011

Stöduttalande för de chilenska studenterna

Vi stödjer de chilenska studenternas protester mot Chiles ojämlika utbildningssystem och deras krav på en kostnadsfri utbildning av hög kvalitet.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet inskriven i både FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. I Barnkonventionen, artikel 28, står att världens stater i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla och b) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av på lämpligt sätt prövad förmåga.

Inget av dessa åtaganden uppfylls idag av det chilenska utbildningssystemet. Det är ett avreglerat system där staten överlämnat ansvaret över utbildningen till bolag och banker som drivs mer av att maximera vinstintressen än att erbjuda en högkvalitativ utbildning. Höga undervisningsavgifter, med en av världens dyraste universitetsutbildningar, och privata studielån med räntesatser på 6-8 % gör högskoleutbildningen till en lukrativ affär. Resultatet är en hög andel skuldsatta familjer och studenter och över 100 000 avhoppade studenter eller utexaminerade med betalningsanmärkningar pga obetalda studielån. Samtidigt har det offentliga utbildningsväsendet urholkats på resurser, statens resurstilldelning täcker knappt 10 % av de 16 statliga universitetens budgetar och de resurssvaga kommunala skolorna bara befäster de djupa klyftorna i det chilenska samhället.

Sedan i maj har hundratusentals studerande genomfört massiva protester mot detta utbildningssystem. Med stöd av lärarförbundet kräver de att staten återtar ansvaret för utbildningssystemet, en kostnadsfri utbildning, ett nytt antagningssystem till högskoleutbildningen som minskar den sociala snedrekryteringen, en demokratisering av hela utbildningsväsendet, att staten övertar studiestödssystemet från bankerna och att möjligheten till vinster avskaffas i skolsystemet.

Den chilenska regeringen har hittills vägrat bjuda in studenterna till dialog eller hörsamma studenternas krav och i stället bemött demonstrationerna med brutalt polisvåld och massgripanden. Studentledarna hotas till döds via sociala medier och parlamentariker tillhörande presidentens regeringsunderlag raljerar öppet över studenternas protester och krav. Många upplever förtrycket som en tillbakagång till diktaturåren (1973-1989).

Som en led i de massiva studentprotesterna har även fackföreningsrörelsen genomfört en tvådagars generalstrejk 24-25 augusti. Likaså har Mapuchefolkets internationellt uppmärksammade demonstrationer och miljörörelsens omfattande mobiliseringar mot vattenkraftdammar i södra Chile som hotar förstöra strategiska sötvattenkällor bidragit till en vitalisering av den demokratiska folkrörelsen i Chile.

Vi kräver att
- Chiles regering, parlament och beslutsfattare hörsammar studenternas krav och inleder en dialog med studentrörelsen, lärarfacket m fl i syfte att från grunden förändra utbildningssystemet i enlighet med FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
- Den chilenska regeringen stoppar polisvåldet mot studenterna, offentligt fördömer hot och tillmälen mot studentledarna och skyddar deras liv

Inga kommentarer: