onsdag, maj 30, 2012

Vänsterpartiet kräver skydd för svenska kollektivavtal

Riksdagen kommer idag att ta ställning till om EU:s fördrag ska ändras för att göra det möjligt att inrätta den så kallade Europeiska stabilitetsmekanismen, som är ett svar på EMU-krisen. Sverige har vetorätt i frågan. Vänsterpartiet vill villkora ett godkännande genom ett juridiskt bindande socialt protokoll som skyddar den svenska kollektivavtalsmodellen.

- Laval-domen hade redan innan krisen inneburit en försvagning av de fackliga rättigheterna som att strejka och teckna kollektivavtal för alla som arbetar i Sverige. Nu utnyttjas krisen för ytterligare fackliga försämringar i fler europeiska länder, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

I det sociala protokollet ska fastställas att grundläggande fackliga rättigheterna är överordnade EU:s ekonomiska friheter. Frågan aktualiseras nu eftersom protokollet måste bifogas EU-fördraget.

- Så sent som på LO-kongressen i helgen
gav Stefan Löfven sitt stöd till ett socialt protokoll. LO och TCO står bakom kravet. Frågan kan bara drivas i samband med att EU-fördraget öppnas upp, vilket sker mycket sällan. Det är därför anmärkningsvärt att Vänsterpartiet är ensamma med att kräva det idag, avslutar Andersson

Inga kommentarer: