onsdag, maj 20, 2009

Var rädd om den gemensamma sektorn

Svåra tider väntar för vården, skolan och omsorgen i Kalmar län. Krisen tvingar kommuner och landsting att spara. Den politiska målsättningen borde istället vara en starkare välfärd. Drygt 80 % av befolkningen är beredd att betala mer i skatt för att vi ska kunna anställa fler i skolan och i barnomsorgen visar en undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting. Det är förklarligt.

Nu på morgonen har hundratusentals föräldrar lämnat sina allra käraste, sina ögonstenar, till förskola, skolbarnomsorg och skola. Många har överlämnat vården av sina kära föräldrar till hemtjänsten, för att göra både sin egen och föräldrarnas tillvaro lite bättre. Det säger något om den betydelse de kommunala verksamheterna har för vår frihet, trygghet och för samhällsekonomin i stort. Inte minst för kvinnor som är klart överrepresenterade inom den gemensamma sektorn, och som fortfarande tar störst ansvar för familjens små eller åldringar.

Vi borde alltså ge kommunerna utrymme att ta in mer personal, istället för att som regeringen planera för 10 000 uppsägningar vilket blir effekten av den förda politiken redan nästa år. Det betyder att 250-300 anställda i Kalmar län riskerar att förlora sina jobb.

Men vård, skola och omsorg är arbeten som måste utföras oavsett konjunktur. När det nu dras ned på antalet anställda och kvalitén, så minskar inte behovet utan det innebär enbart att våra barn, gamla, sjuka och de anställda får betala genom ökad stress och sämre kvalité. Borg säger att han inte lovar vare sig några besparingar eller skattehöjningar. De besluten delegerar han istället till de förtroendevalda i kommuner och landsting som tvingas besluta om besparingar i välfärden och skattehöjningar för dem med lägst inkomster.

Det hade varit så enkelt att göra annorlunda. Det saknas 5 miljarder för att upprätthålla dagens kvalitet i välfärden. Det ska sättas i förhållande till de skattesänkningar på över 100 miljarder regeringen genomfört framförallt för de allra rikaste.

Men det kan också sättas i relation till regeringens så kallade jobbpolitik. Deras jobbskapande insatser beräknas "kosta" 2 - 4 miljoner per jobb medan nettokostnaden för staten att behålla ett jobb i välfärden är ca 200 000 kronor.

För oss i Vänsterpartiet är valet enkelt. Vi prioriterar kvalitén i välfärden och vill därför skjuta till 10 miljarder extra i år och nästa år till kommunsektorn. Då får våra ögonstenar och åldrande föräldrar behålla sin personal som är så betydelsefull för dem och oss alla samtidigt som vi håller ekonomin i gång.

Skrivet av olika (V) ordföranden i Kalmar län
Tomas Markljung är ordförande i Vänsterpartiet i Kalmar Län.
Kaj Raving, Nybro,
Magnus Stavbom, Västervik,
Irene Fleetwood, Mönsterås,
Ulf Åman, Oskarshamn,
Mikael Nilsson, Emmaboda,
Arne Tärnblom, Borgholm,
Lars Holmberg, Kalmar
Elisabeth Cima Kvarneke, Mörbylånga

Inga kommentarer: