lördag, maj 23, 2009

EU-parlamentariker ska inte vara ett skattefrälse

EU-parlamentariker får kraftigt höjda arvoden när ledamotsstadgan träder i kraft 14 juli 2009. Dessutom får de rejält tilltagna kostnadsersättningar, bl.a. 45 000 kr/mån för vilket ingen redovisning krävs, samt ett mycket högt traktamente. Enligt ledamotsstadgan ska kostnadsersättningar inte beskattas fullt ut. Vänsterpartiet har i skatteutskottet medverkat till att sätta press på regeringen för att få en förändring. Målsättningen är att kostnadsersättningar ska beskattas på samma sätt som i Sverige.

- EU-parlamentariker ska inte vara ett skattefrälse! Det är viktigt att kostnadsersättningar beskattas och att avdrag endast får göras för styrkta kostnader. Det är precis den ordning som gällde tidigare då riksdagsledamöter fick kostnadsersättning, säger Vänsterpartiets skattepolitiska talesperson Marie Engström.

- Vi måste skapa legitimitet och tilltro till skattesystemet. Att EU-parlamentariker omfattas av samma skatteregler som alla andra har betydelse för att få människor att gå till valurnorna den 7 juni.

Inga kommentarer: