måndag, maj 11, 2009

Skrotat jordbruksstöd ger pengar till vården

Vänsterpartiets startade på lördagseftermiddagen valrörelsen inför valet till EU-parlamentet. Vid ett torgmöte i Stockholm berättade partiets företrädare att de vill skrota EU:s jordbruksstöd och kraftigt minska regionalstödet.

- Halva EU:s budget går till det vettlösa och skadliga jordbruksstödet. De pengarna vill vi istället använda till att skapa jobb i vård, skola och omsorg i Sverige, berättade Vänsterpartiets toppkandidat till EU-parlamentet Eva-Britt Svensson.

När Lissabonfördraget träder i kraft får ministerrådet dela med sig av makten över budgeten till EU-parlamentet. Med anledning av detta presenterade Vänsterpartiet på sin valupptakt partiets förslag till budget för EU.

- Under de senaste 20 åren har EU-budgeten tredubblats. För att hejda den utvecklingen behöver vi skicka fler EU-kritiker och färre EU-kramare till Bryssel, menade Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly.

Inga kommentarer: