lördag, oktober 23, 2010

Södra Bruket

Södra Bruket ligger på Södra Öland vid Degerhamn ca 1 mil norr om Södra Udden. Här finns ett intressant område med en bruksruin, arbetarbostäder, sjöbodar och ett kargt klapperstenrik kustremsa mot Kalmarsund. Här hittar man även en geologisk trädgård som kan fånga ens sinnen och själ. Bilderna är tagna när jag besökte området en vacker höstdag tisdagen den 12 oktober.


År 1723 anlades ett alunbruk i Degerhamn, som redan efter något år flyttades till fastlandet. Alunskiffern för detta alunbruk, Lovers Alunbruk, bröts dock fortfarande i Degerhamn. År 1804 anlades Ölands Alunbruk söder om Lovers alunskifferbrott. Lovers Alunbruk flyttade sin tillverkning till Degerhamn 1841. Omkring år 1885 uppköptes de båda alunbruken av det nystartade Ölands Cement AB. Sedan 1967 tillhör man Cementa-koncernen. Verksamheten har format landskapet genom en stora avfallshögarna av bränd och finfördelad alunskiffer, s.k. rödfyr. I området finns byggnader och lämningar som genererats av fyra olika industrianläggningar När bruket blev ruin hittar jag ingen uppgift om man kanske någon kan upplysa mig om detta.


Skorstenen från ruinen dominerar runt bruket. Här syns den tydligt från den vackra geologiska trädgården.

Konstens geologiska trädgård är framför allt en plats för kontemplation, vila och eftertanke. En plats att uppleva stenformationer i tid och rum och i samspel med kulturarv, fabriksruin och sjön. Stenträdgården har skapats av konstnärerna Christer Jansson och Elisabeth Sivard i samverkan med projektledningen. Rådgivande geolog har Jan Mikaelsson varit och arkitekt Markus Naef, feng shui expert, har hjälpt till med synpunkter på utformningen. Under 2009 och 2010 har stenträdgården kompletterats med en större skulptur av Christer Jansson och Elisabeth Sivard och två mindre skulpturer av Lore Nynell. Lores skulpturer är i täljsten och dioritsten.


Här kan man verkligen kalla att man befinner sig i ett stenrike.

Bild över strandlandskapet av Södra bruket. I bakgrunden syns brukets stora skorsten, Ett av de röda sjöboden och ett av arbetarbostäderna syns också.
Södra Bruket är en gammal bruksbebyggelse från början av 1800-talet med totalt åtta gamla kulturbyggnader. Det är sex bostadshus, där lägenheterna i två av husen fortfarande används för permanentboende och lägenheterna i de resterande fyra hus hyrs ut till semesterboende. I ett av bostadshusen finns en museum lägenhet som visas efter överenskommelse I de ettor som förr vardera inhyste en familj, bodde man 10-12 personer. Oftast hade varje familj endast ett rum. Det fanns då gemensamma utrymmen för tvätt och bak. Bredvid bruket finns havet med möjligheter till bad. Som mest arbeta ca 300 personer vid bruket både män, kvinnor och barn. Även på den karga stranden växer det växter och de verkar dessutom trivsas. Många konstnärer drar sig hit pga. miljön och den vackra ljuset som finns här nere.
Kalmarsund vid Södra Bruket.

För mer information om :Alunbruket
                                         :Den geologiska trädgården
                                         :Vandrarhemmet vid Södra Bruket

1 kommentar:

jessica edlund sa...

det var ett intressant inlägg. jag och min familj åkte in till södra bruket i somras på vår rundtur. Då pågick en kurs med att "rista" i stenar. Det var av intresse för oss då min man jobbar med stenar genom att sälja gravstenar. Men vi missade tyvärr det ni skriver om. Det hade varit intressant för mig då jag själv jobbar som feng shui konsult utanför Uppsala. Så det får nog bli ett besök igen./Jessica Edlund, Jallmira