tisdag, oktober 26, 2010

Kortsiktigt och inhumant

Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Josefin Brink kommentetar uppgifterna om kraftig minskning av antalet arbetsmiljöinspektioner.

- Det är tyvärr igen överraskning att regeringens nedskärningar lett till sämre arbetsmiljlökontroll, säger Josefin Brink (V). Det säger sig självt att om man drar ner en myndighets resurser med en tredjedel så får det konsekvenser.

- De omedelbara konsekvenserna av detta kan bli förödande i exempelvis byggbranschen som är hårt drabbad av arbetsplatsolyckor. Men på lite sikt riskerar sämre arbetsmiljökontroll att leda till en ökning av arbetsskador och arbetssjukdomar generellt, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

-Ett bra, förebyggande arbetsmiljöarbete är klok investering för att undvika stora sjukkostnader. Regeringen bortser helt från den aspekten, och har istället valt att få ner sjukkostnaderna genom att försämra sjukförsäkringen. Det är både kortsiktigt och inhumant, avslutar Josefin Brink (V).

Inga kommentarer: