torsdag, oktober 28, 2010

Ändra i lagen om personlig assistans!

Omkring 24 personer per månad förlorar sin personliga assistans, beroende på ändrade regler hos Försäkringskassan. Vänsterpartiet kräver nu i en motion till riksdagen att regeringen ändrar i lagen.

- Människor som tidigare har haft en självklar rätt till personlig assistans får nu avsevärt sämre möjligheter i livet, på grund av regler som inte stämmer överens med hur det var tänkt när LSS-lagen stiftades, säger Eva Olofsson.

Den nya linjen innebär till exempel att de som själva kan föra mat till munnen riskerar att bli utan assistans, även om de inte kan skära, tillreda eller plocka fram maten. I riksdagsmotion kräver nu alltså Vänsterpartiet att regeringen ska lägga fram förslag till ändring av den lagparagraf i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som handlar om grundläggande behov när det gäller personlig assistans.

- I socialutskottet kom vi i våras överens om ett tillkännagivande om att regeringen ska följa den alarmerande utvecklingen. När situationen nu ser allt allvarligare ut måste detta betyda att regeringen måste sluta att låtsas som att det regnar, avslutar Olofsson.

2 kommentarer:

Mats sa...

Det som först och främst måste ändras är bedömningsunderlaget.
Det är kränkande att gå in och peta i saker som hur ofta och länge du behöver bajsa, hur lång tid du behöver för att äta och en massa andra kränkande formuleringar.
Personlig assistans är till för att personen ska kunna leva ett liv så nära en utan funktionshinder som möjligt. Att ställa ovanstående krav är inget annat än diskriminering.

Nicke Grozdanovski sa...

Jag håller fullständigt med dig Mats.

"Personlig assistans är till för att personen ska kunna leva ett liv så nära en utan funktionshinder som möjligt."

Det är precis detta som allt borde handla om.