tisdag, oktober 19, 2010

Lyckad krig?

Det officiella målet med den amerikanska invasionen av Afghanistan 2001 var att fånga Usama bin Laden, utrota al-Qaida, och få bort talibanregimen. Efter nio års krig har inget av dessa lyckats. Visserligen är de fasansfulla talibarnerna borta från makten men nio års krig har gjort dem starkare än någonsin. Usama Bin Laden är inte infångad och Al Qaida är inte utrotade. Koaset och dödandet har fortsatt under den amerikanska aktionen mot landet.

Det har gått så långt att anledningen till att man inte, efter nio års krig, kan lämna landet är av fruktan för att talibanerna på kort tid återigen ska komma till makten. Den Afghanska armén kan enligt bedömare inte sätta emot den förmodade talibanska offensiven. Då är frågan vad man har uppnått egentligen på nio år? Vi har svaga regeringsstyrkor som är tydligen dåligt rustade och tränade för krigföring och vi har stora kriminella gäng, knarksmuggling och starka talibanstyrkor på andra sidan. Al Qaida hotar fortfarande och genomför självmordsattacker. Hur länge ska kriget fortgå innan man lyckades med sina uppsatta mål?

Inga kommentarer: