måndag, mars 05, 2007

Regeringens kupongtandvård fiasko för patienterna

Tandvårdsutredningen presenterar imorgon sitt slutförslag. Men redan genom de direktiv som regeringen gett utredningen kan man konstatera att den kommer att bli ett fiasko för patienterna.- Istället för att se till att priset för tandundersökningar hamnar i nivå med primärvården - som vänsterpartiet vill - så inför man en så kallad tandvårdscheck på 300 kr vartannat år. I högeralliansens Sverige blir tandvården en kupongvara, säger vänsterpartiets ledare Lars Ohly i en kommentar.

- Regeringens förslag innebär faktiskt en prishöjning för att göra ett vanligt tandläkarbesök och laga ett hål i åldersgruppen 20-29 år, medan 30-64 åringarna får en liten prissänkning. Det är anmärkningsvärt, att regeringen höjer priset på tandvård för den åldersgrupp som har sämst ekonomi och som minskat sin tandvård mest. Men även när det gäller höga kostnader är stödet helt otillräckligt. - Med högern vid makten är rätten till tandvård förbehållen den som har råd. När ska sjukvården gå samma väg? För oss i vänsterpartiet är saken självklar: tänderna är en del av kroppen. Därför vill vi satsa tio miljarder på en tandvårdsreform värd namnet, avslutar Ohly.

Inga kommentarer: