torsdag, september 01, 2011

Det finns reformutrymme

I dag kom Konjunkturinstitutets (KI) rapport som gör gällande att Sverige fortsatt kommer att befinna sig i en lågkonjunktur och att det gäller att snabbt vidta åtgärder för att lindra effekterna av denna. KI understryker vikten av att använda sig av generösa finans- och penningpolitiska medel för att stimulera ekonomin och skapa jobb. Man anser att det finns reformutrymme till detta, i motsats till den borgerliga regeringen.

– KI:s prognos bekräftar vår bild att det finns ett betydande finanspolitiskt utrymme utöver det reformutrymme som regeringen angett. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu, precis som KI säger, tidigarelagda investeringar som skapar jobb, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

– I vår kommande budget kommer vi att lägga förslag på ökade investeringar i infrastruktur, bostadsbyggande, utbildning och pengar till kommunerna. Det är bara så vi kan få Sverige på rätt kurs igen. Regeringens dumsnålhet i frågan innebär att man gör om misstaget från 2009, då deras passivitet medförde att arbetslösheten ökade mer än nödvändigt. Så kan det inte få fortsätta, avslutar Ulla Andersson.

Inga kommentarer: