lördag, februari 06, 2010

Social bostadspolitik istället för sovsäckar

Riksdagen borde inte ha upplåtit plats för den insamling av sovsäckar till hemlösa som riksdagens kristna grupp anordnat. Det menar Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson Egon Frid.

- Riksdagen stiftar lagar och vi har en lag i Sverige som säger att alla har rätt till bostad. Riksdagen ska kontrollera att regeringen verkställer våra stiftade lagar. Det blir cyniskt och paradoxalt då riksdagen istället upplåter plats för denna insamling av sovsäckar till hemlösa, säger Egon Frid.

Egon Frid kräver att Riksdagen avbryter insamlingen av sovsäckar och istället ägnar sin kraft åt att se till så att regeringen för en social bostadspolitik.

- Nu behövs en helt annan bostadspolitik än den som alliansregeringen fört. En politik som ger alla rätten till en bostad. Vad hemlösa behöver är riksdagsledamöters engagemang för fler hyresrätter, inte deras avlagda sovsäckar, säger Egon Frid.

Inga kommentarer: