måndag, september 22, 2008

Många kritiska till privat barnsjukvård

En klar majoritet av invånarna i Stockholms län - 67 procent - anser att det är fel att det privatfinansierade barnsjukhuset Martina kan neka barn vård om föräldern inte har en försäkring eller kan betala vad läkarbesöket kostar. Det visar en undersökning som Synovate gjort på uppdrag av Vänsterpartiet.

- Vi har valt att vända på frågeställningen i motsats till andra enkäter. Att föräldrar gör vad som helst för att slippa köa med sjuka barn, också betala extra, har jag full förståelse för. Men när sjukvården gör skillnad på barn utifrån betalningsförmåga, då kommer frågan i en annan dager och orättvisan blir uppenbar, säger Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd.

- Det här är ett tydligt mått på hur klyftorna i samhället ökar. De som har det sämst ställt är också de mest negativa till det privata barnsjukhuset. Samtidigt som de med goda inkomster och hög utbildning är mycket mer positiva, säger Lars Ohly, partiordförande.

Synovates undersökning visar bland annat att:

* 80 procent av de lågutbildade anser att det är fel att neka barn vård som inte kan betala. Samma procentsiffra gäller för hushållsinkomst 250 000 - 400 000

* Fler kvinnor än män anser att det är fel

* 83 procent av de rödgröna anser att det är fel, motsvarande siffra för alliansen är 51 procent * 45 procent av moderaterna anser att det är fel, dvs att man visst ska kunna köpa vård förr pengarna

* I åldersgruppen 30-44 anser 32 procent att det är rätt

Sammanlagt 1042 personer i Stockholms län intervjuades mellan 25 augusti och 18 september. Andelen osäkra var åtta procent.

Läs rapporten här

Inga kommentarer: