onsdag, september 03, 2008

Försämra inte ungdomars rättssäkerhet

Kristdemokraterna presenterar idag ett förslag om ungdomsdomstolar. Vänsterpartiets Alice Åström, justitieutskottet, är skeptisk och tycker det vore bättre att satsa mer pengar på domstolarna i allmänhet för att förkorta köerna.

- Om kristdemokraterna tänker sig den amerikanska modellen med jourdomstolar för ungdomar, där man inte är lika noggrann och sänker rättssäkerhetskraven, så är jag väldigt tveksam. Det minskar snarare ungdomars förtroende för rättsväsendet.

Alice Åström välkomnar dock en diskussion om hur man lösa problemet med att domstolarna inte mäktar med att hålla de tidsgränser som satts upp för handläggning av ungdomsmål i domstolarna.

Vänsterpartiet föreslog under förra hösten en satsning på domstolarna på 75 miljoner kronor mer än regeringens siffra. Åström ser också att behovet av mer pengar vuxit ytterligare.

- Det återstår att se om regeringen i årets budgetproposition förstår vilken oreda man ställt till med i rättsväsendet med sin nästan ensidiga satsning på polisen. Det är knappast något som förkortat handläggningstiderna för ungdomsmål, avslutar Åström.

1 kommentar:

Mats sa...

Nej, inga ungdomsdomstolar. Defenitivt mer pengar till rättsväsendet. Mer poliser, mer personal överallt och naturligtvis så korta handläggningstider som möjligt.
Har varit vittne en gång och det var 9 månader efter det inträffade, helt sjukt.

Mer pengar rakt över till rättsväsendet som sakta nedmonterats sedan 60-talet.