torsdag, september 18, 2008

Kvinnor och låginkomsttagare förlorar på regeringens politik

Efter halvtid med den borgerliga regeringen växer klyftorna med rasande fart. Topp 10procent av befolkningen har fått en mycket god inkomstutveckling. Det visar en färsk rapport som Vänsterpartiet har tagit fram med hjälp av Riksdagens utredningstjänst.

Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor har ökat med 1000 kr per månad, Reinfeldts politik gynnar män med höga inkomster och missgynnar kvinnor och låginkomsttagare. Den ökade skillnaden beror på att regeringens skattesänkningar, inklusive slopandet av förmögenhetsskatten och fastighetsskattereformen, främst gynnar män. Samtidigt drabbas kvinnor mer av åtstramningar i socialförsäkringssystemen eftersom sänkta ersättningsnivåer för sjuka, deltidsarbetslösa och småbarnsföräldrar påverkar kvinnor i högre utsträckning då kvinnor oftare än män är sjukskrivna, deltidsarbetslösa och föräldralediga. 58 procent av regeringens samlade reformer tillfaller alltså män.

Enligt rapporten har den rikaste tiondelen av Sveriges vuxna befolkning, omkring 700 000 personer, fått över 40 procent av den totala inkomstökningen, vilket motsvarar 5 000 kronor mer i månaden.

Samtidigt som inkomsterna ökar mest för top 10 procent så ökar fattigdomen. Antalet fattiga har ökat med 146 000 personer mellan 2006-2008. Dessutom fördubblas barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar från 14 procent 2006 till 27 procent 2008

Inga kommentarer: