tisdag, juni 14, 2011

Emmabodas första skola

Vid tiden för anläggandet av Emmaboda station 1874 fattades ett beslut om att anlägga åtta skolhus på lämpliga ställen inom församlingens område. Dessa stod färdiga 1877, bland dessa ett skolhus i Knappsmåla avsedda från Emmabo 1- i huvudsak barn ifrån Lindås område. Emmabo 2 och 3 byarna Gantesbo, Kimbramåla, Knappsmåla, Lindehult, Rörsbo, Stekermåla, Törsbo och Tinkelsbo De fåtal skolpliktiga barn från Emmaboda stationsområde fick sin undervisning under åren 1874-1877 i tillfälligt hyrda rum b la i gästgivargården.

Men invånarantalet ökade och så även de skolpliktiga barnen och dessa fick sin skolgång i Knappsmåla under 27 år med början 1877. På en väg som knappast kan kallas väg traskade de i allt slags väder. Det var ungefär tre kilometer till skolan från Emmaboda. Likartade besvär hade naturligtvis alla barn som bodde avlägset från de olika skolorna Det var besvärligt för barnen på den tiden att ta sig till skolan  Dessutom hade man ambulerade lärare som togs sig mellan de olika skolorna i socknen och det höll naturligtvis inte i längden.

Men det dröjde ända till 1904 innan Emmaboda fick sin första skola. Den anlades på Kimbramålavägen söder om järnvägsstationen och avsynades den 4 november 1904. Den innehöll en lärosal i storlek 9x8x4 meter samt lärarbostad. I en uthusbyggnad inrymdes en slöjdsal. Skolsalen hade för sin uppvärming en kamin från Ebbes Bruk. Invigningen skedde söndagen den 11 december men de första eleverna började redan under hösten. Jag vet inte hur många elever som gick där 1904 men de kom från Emmaboda, Gantesbo, Kimbramåla och Lindehult. Lärare i den nya skolan blev Hjälmar Hartmann född i Vissefjärda och Elsie Johansson även hon född i Vissefjärda.

Skolhuset blev en stor tillgång för orten. Den användes inte bara som skola utan även prediko-, föreläsnings- och sammanträdeslokal för möten kring samhällsbornas gemensamma intressen. Men redan efter ett par år blev det trångbott här i skolan i takt med att invånarantalet fortsatte att öka och därmed även antalet barn. Därför upprätade man en ny skola norr om järnvägsstationen och den stod färdig 1911. Det blev genom årens gång den huvudsakliga skolbyggnaden och det innebar att Kimbramålaskolan tappade sin funktion som skola. Jag vet inte exakt årtal när skolverksamheten avvecklades här för gott men den användes i allafall  senare som bibliotek och boxningshall. Från 1961 har Betelförsamlingen ägt huset och använt den som gudtjänstlokal och dels till två bostadslägenheter.

I dag verkar huset övergivet men den har överlevt alla rivningshot som förekommit och till skillnad från Den nya skolan uppe i norr som revs 1968 står Emmabodas första skola kvar där den en gång byggdes 1904.
Kimbramålaskolan, Emmabodas första skola 1904.


En del av dem elever som började i Kimbramålaskolan 1904

Hjalmar Hartmann och Elsie Johansson


I dag ser skolan ut så här. Den finns på Södra vägen 13.


Källa: Carl Åberg- Emmaboda, ett småländskt samhälle. dess uppkomst och utveckling (1974)
            Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år (1999)

Lästips: En skolbyggnads historia

Inga kommentarer: