tisdag, juni 07, 2011

Algutsboda

Algutsboda ligger i norra delen av Emmaboda kommun och är namnet på den största av de tre socknarna som finns inom kommunen gränser. Själva orten är liten men här fanns det förr både affärer, post och banker. Allt det är självklart borta i dag men idyllen finns kvar med den stora kyrkan från 1770-talet som dominerar byn. Här finns också äldreboendet Ekebo som tillika är min arbetsplats.


Kyrkan dominerar bilden med sin vackra torn. Längst fram ser man Ekebo som är ett äldreboende och min arbetsplats. Bredvid kyrkan till vänster ser man den röda prästgården och längst till höger i bakgrunden ser man taket på sockenstugan

Vägen som går förbi Algutsboda är riksväg 25
Den gamla prästgården. Uppförd ca 1850
Algutsboda sockenstuga. Tidigare när Algutsboda var en egen kommun var detta kommunfullmäktiges möteslokal. Här fanns även kommunbiblioteket. Kommunen upphörde 1969.

Algutsboda skola hade sin verksamhet i denna byggnad. Här fanns även en gymnastiksal.

Som en rymdraket tronar kyrkans torn upp ur vegetationen.

Inga kommentarer: