fredag, juni 10, 2011

Ett stort steg mot en mänsklig sjukförsäkring

Igår blev det klart att det finns en majoritet i socialförsäkringsutskottet för att gå vidare med initiativet från V, S och MP om ändringar i sjukförsäkringen. I riksdagen påbörjas nu arbetet med att ta fram ett betänkande i frågan.

Wiwi-Anne Johansson (V) kommenterar:

– Det här är ett stort steg på vägen till en mänsklig sjukförsäkring. Det är en bra dag för alla oss som vet att ingen blir friskare av försämrad ekonomi.

– Jag hoppas att de från C och KD som kritiserat sjukförsäkringen nu står upp för det och ansluter sig så att vi får en bred överenskommelse. Jag utgår från att det här blir klart före riksdagens sommaruppehåll.

– Dagens förslag är akutåtgärder för att snabbt stoppa tragedierna i sjukförsäkringen. Arbetet för mer grundläggande förändringar fortsätter.

Initiativets förslag i korthet:

Återförsäkra dem som utförsäkrats från tidsbegränsad sjukersättning. De ska få en ersättning som ligger i nivå med den ersättning de har haft tidigare.

Stoppa utförsäkringarna. Så länge man är för sjuk för att arbeta ska man inte bli av med sin sjukpenning. Avskaffa prövningen av arbetsförmåga mot den reguljära arbetsmarknaden. Den har inneburit att man prövas mot jobb som inte finns och ska i väntan på en långsiktig lösning ersättas med prövning mot normalt förekommande arbeten

Inga kommentarer: