tisdag, december 02, 2008

Vårdnadsbidrag och trådlöst internet heta frågor på gårdagens fullmäktige

I går hade vi kommunfullmäktige som hölls i Broakullas Folkets Hus. Vi hade en kort dagordning men det skulle bli en rätt så lång kväll då två frågor blev till heta debatter. Den ena var att vi ytterligare en gång hade införande av kommunalt vårdnadsbidrag att ta ställning till och den andra heta frågan var ett medborgarförslag om att inte införa trådlöst bredband i kommunbiblioteket i Emmaboda.

Innan dess hade Susanna Bondesson från Emmabodas näringslivsnätverk Centrum i Sydost en information om det kvinnliga nätverket Q-net som kvinnliga företagare har i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner. Det var spännande att höra hur de tillsammans arbetar i nätverket för att ge varandra råd och stöttning. Man träffas i stort sett varje månad hos varandra eller på hotell Amigo där man har bjudit in någon intressant föreläsare. Jag tror nog att detta nätverk hjälper många företagare både med praktiska råd men även socialt är det viktigt att man har goda relationer med andra i samma sits.

Den andra temat var att föreningar och företag i Broakulla/Johansfors var inbjudna för att informera fullmäktige om deras verksamhet. Tyvärr kom bara en förening dit och det var Broakulla Samhällsförening som genom Mac Hellborg berättade om vad de har gjort. Man är en aktiv förening som hela tiden har idéer för samhällets bästa. Allt från Badplats, till den årliga marknaden, till iordningställandet av boulebanor där man numera även har inomhusbana till ortsbefolkningens glädje och en massa annat man har ordnat.

Sen var det alltså dags för den första heta frågan som var vårdnadsbidraget som är som alla vet Kristdemokraternas paradfråga. Det är inte första gången vi behandlar vårdnadsbidrag i fullmäktige i Emmaboda kommun under denna mandatperiod, detta var tredje gången vi debatterade denna fråga och precis som de tidigare besluten blev det inget av detta bidrag i Emmaboda kommun. Argumenten var detsamma som tidigare där alliansen kallade den för en valfrihet för föräldrarna och vi som var emot bidraget sa att det blir absolut ingen rättvisa för alla om man inför vårdnadsbidrag, för vilken ensamstående med barn kan leva på 3000 kronor i månaden. Dessutom har vi en ansträngd ekonomi i kommunen och har inte råd att lägga pengar på detta bidrag.

Jag var uppe och sa b la att alliansens ledamöter är duktiga på hitta ord som man gör till sina, som t ex utanförskap, arbetslinjen och bidragsamhället som är för alliansen en styggelse. Vad är det man nu försöker införa? Jo ett bidrag som är egentligen emot allt det andra som de säger sig stå för. Att låta människor vara hemma med bidrag istället för att bygga ut föräldrarförsäkringen. Från regerings håll säger man att bidraget är frivilligt för kommunerna och att några pengar skickas inte med utan finansieringen för kommunerna själva stå för. Jag tycker det är bättre att lägga de pengar som alliansen vill ha till bidraget till förskolan, barnomsorgen och skola. Pengarna behövs i allra högsta grad där.

Efter den sedvanliga voteringen så vann majoriteten med röstsiffrorna 22-16.

Den andra frågan var desto mer komplicerad än den förra. Det handlade om ett medborgarförslag om att inte införa trådlöst bredband i Emmaboda bibliotek. För att göra det ännu mer komplicerat så tog vi på förra fullmäktige ett beslut på ett annat medborgarförslag om att just införa trådlöst bredband på huvudbiblioteket. Då blev det ingen debatt om de skadliga verkningarna av strålningen som jag för övrigt har full respekt för. Men det blev konstigt att bara en månad senare diskutera ett annat förslag om att inte införa trådlöst Internet Efter en bra redogörelse från de senaste förslagsställarna Bertil Lindberg och Kristina Fällman från Åfors som är aktiva i föreningen Vågbrytaren som är en riksförening mot hälsovådlig elektromagnetiskt strålning kom debatten igång.

Min partikamrat Hugo Grönlund begärde att frågan skulle gå på återremiss för att undersöka de skadliga effekterna av det trådlösa internetet. Efter en viss förvirring och fortsatt debatt så ställdes Hugos förslag mot Kommunstyrelsens förslag att inte gå på de senaste medborgarförslagets linje. För min del lade jag ner min röst i voteringen. Jag kunde inte stödja Kommunstyrelsens förslag att helt avslå frågan. Men samtidigt kunde jag inte heller gå på Hugos linje med respekt för föregåendes sammanträddes beslut om att införa detta. Synd att den här debatten kom nu och inte för en månad sedan då hade jag utan tvekan röstat för en återremiss av det första förslaget. Man måste ta hälsoeffekterna på allvar och inte bara vifta bort det med en gång.

Detta var nog en av den svåraste fråga jag hittills haft att ta ställning till i mitt politiska karriär. Där jag haft så svårt att välja sida och jag inte kände någon övertygelse alls om vad som är rätt eller fel. Det var så mycket att ta hänsyn till tyckte jag så jag kände att det enda rätta för min del var att lägga ner min röst. Det kan tyckas lite fegt att inte ta ställning och jag kan nog hålla med till viss del. Men som sagt känner man inte att man kan stå 100% bakom ett beslut och sedan se sig själv i ögonen är det för respekt för alla parter bättre att lägga ner sin röst.

Voteringen gick på kommunstyrelsens förslag med 20 röster mot 12 för Hugos förslag. Sex inklusive mig avstod från att rösta. De flesta voteringar vet man hur respektive ledamot ska rösta beroende på vilken sida den politiska skalan man befinner sig i. Men den här frågan splittrade partigrupperna så att de borgerliga fanns i alla tre grupperingarna och av de som avstod rösta var det både socialdemokratiska och borgarliga ledamöter.

Hur man än ställde sig i denna fråga så kan man ändå konstatera att det blev ännu mer underhållande än vanligt i fullmäktige med lite dramatisk touch i salen. Det tror jag alla ledamöter gillar och de visar att politik inte är tråkigt. Sen kan man konstatera att Hugo Grönlund verkligen rörde om i grytan igår kväll och det var intressant att se hur det hela utvecklades i salen. All heder till kamrat Grönlund :-)

1 kommentar:

Mats sa...

Heja Hugo...

Strålningsrisken kan man inte bortse ifrån.
Vårdnadsbidraget i nuvarande föreslagen form är inte bra, av olika anledningar.