söndag, december 07, 2008

Oppositionens regeringssamverkan är klar

I dag kallade vänsterpartiet, socialdemokraterna och Miljöpartiet till presskonferens för att meddela att de tre partierna har ambition att bilda regering vid en valseger 2010. Överenskommelsen innebär följande:


Videoklipp om regeringsöverenskommelsen


I det fördjupade rödgröna politiska samarbetet är partierna överens om att gällande budgetregler accepteras; överskottsmål, budgettak och hantering av investeringar liksom riksdagens penningpolitiska mål samt riksbankens självständiga ställning.


• Det fördjupade rödgröna samarbetet syftar till att begära mandat för en gemensam koalitionsregering efter valet 2010. Samarbetspartierna kommer att som enskilda partier lägga fram egna valmanifest inför väljarna i valrörelsen 2010. Men vi är överens om att utarbeta en gemensam regeringsplattform som ger tydliga och långsiktiga besked inom centrala politiska områden. Även skattefrågan kommer att ha ett gemensamt svar från våra partier i dess väsentliga delar. En gemensam ekonomisk-politisk vårmotion presenteras 2010. Under tiden att arbetsgrupperna tillsätts och arbetar, fortsätter våra partier att samarbeta i riksdagen i lämpliga frågor.

• Valrörelsen 2010, och mandatperioden som därefter följer, kommer att präglas av tre allt annat överskuggande politiska utmaningar med tydliga avtryck i vardagen - som politiken därmed behöver inriktas på att lösa:

För det första jobbkrisen, med varsel, massarbetslöshet och kraftigt försämrad ekonomisk utveckling som följd. För det andra klimatkrisen, med förstörd miljö och försämrade framtidsutsikter för kommande generationer som yttersta konsekvens. För det tredje otrygghetskrisen, med sönderslagna trygghetssystem, ett kvalitetsras i vård, omsorg och skola och ökade orättvisor som resultat av nuvarande politiska inriktning.

Samarbetspartierna är fast beslutna att bryta denna utveckling och därför byta politisk inriktning - för full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö. Därmed vill vi återskapa hopp och framtidstro i Sverige.

Fem arbetsgrupper tillsätts därför som ska vara i full gång vid årsskiftet och presentera sina resultat våren 2010:

1. Gruppen för jobb och ekonomi; i kampen för jobben finns också möjligheterna till framtida utvecklingskraft i hela landet såväl som för den enskilde individen.

2. Gruppen för klimat och miljö; i kampen mot klimatkrisen ligger också möjligheterna till hållbar utveckling, djärva tekniksprång och många nya jobb.

3. Gruppen för välfärd och rättvisa; i kampen mot orättvisorna finns också möjligheterna till ökad trygghet, förbättrad välfärd och ett Sverige i sammanhållning, i stad såväl som landsbygd.

4. Gruppen för storstadens utmaningar; i strävan efter ett motverka segregationen och växande klyftor finns också möjligheterna att utveckla moderna och trygga städer där människor och kulturer kan mötas.

5. Gruppen för en rättvis och hållbar värld; i strävan efter ett gemensamt ansvarstagande i vår omvärld finns svaren på hur Sverige ska agera aktivt i EU, FN och gentemot omvärlden med en tydlig utrikes- och säkerhetspolitik.

Alla förslag från arbetsgrupperna ska analyseras ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Politiken ska bryta kvinnors underordning och lyfta fram kvinnors möjligheter. Varje grupp åläggs också att ta fram förslag som kan motverka diskrimineringen av människor i samhället. Därtill tillsätts en intern arbetsgrupp:

Gruppen för gemensam planering; tre enskilda partier eftersträvar inte att vara överens om allt, men vi är fast beslutna att göra den nuvarande moderatstyrda regeringen och dess politik till gemensam huvudmotståndare i valrörelsen 2010. I det arbetet behövs gemensamma aktiviteter och ett gemensamt förhållningssätt. Gruppernas arbete ska resultera i att en gemensam regeringsplattform läggs fram på våren 2010. Samtidigt ska de tre parterna ha sina egna valmanifest.


Att analysera denna överenskommelse är inte lätt så här med en gång så det återkommer jag med. Det finns stora möjligheter för Vänsterpartiet men även stora risker. Men spontant tycker jag nog att det är rätt att partiet är med på denna regeringöverrenskomelse. Ska man förändra ett samhälle kan man inte alltid stå vid sidan om och skrika sig hes, även om det inte är att förringa. Men man måste även ha makten att förändra och det måste vara varje partis mål att sitta i en majoritet.

Inga kommentarer: