tisdag, oktober 07, 2008

Välfärdsinvesteringar för framtiden

Vänsterpartiet gör i sin budgetmotion rejäla satsningar för att möta konjunkturen, förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska klimatpåverkan. Här kan du ladda hem motionen och informationsmaterial.

- Regeringen har lagt en oansvarig budget som systematiskt ger mer till dem som har mest. Det är en politik som tydligt har misslyckats med att möta konjunkturnedgången, en negativ produktivitetsutveckling och en planande sysselsättning, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för vänsterpartiet.

- Vänsterpartiet gör bland annat investeringar i järnvägar, vi satsar på bostadsbyggande, utvecklar kollektivtrafiken, ökar antalet anställda i välfärdssektorn och lägger fram ett paket för små och medelstora företag. Våra satsningar bygger på en rättvis fördelning, ett långsiktigt tänkande och ett ansvarstagande för vår miljö, säger Marie Engström, skattepolitisk talesperon.
De båda presenterade idag vänsterpartiets budgetmotion vid en välbesökt pressträff ute på Mynttorget i Stockholm idag.


För mer information:

Sammanfattning av budgeten
Valda delar av budgeten

Inga kommentarer: