fredag, oktober 24, 2008

Regeringen inför begränsningsregel för fastighetsavgift- men bara för vissa

Marie Engström, i onsdagens riksdagsdebatt:
Pensionärer och personer som har aktivitets- eller sjukersättning ska kunna få nedsatt fastighetsavgift. Fastighetsavgiften ska begränsas till högst 4 procent av inkomsten.
Andra grupper som av olika skäl har låga inkomster utelämnas helt.

- Det är djupt orättvist. En begränsningsregel måste naturligtvis gälla alla! Varför ska t.ex. inte en ensamförälder med låg inkomst omfattas? Säger Marie Engström (v), riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson.

Enligt RUT (Riksdagens utredningstjänst) kommer ca 51 000 individer omfattas av regeringens förslag. Om begränsningsregeln utökas till att omfatta alla, handlar det om cirka 110 000 småhusägare.

Regeringen bygger ett nytt orättvist system där bara vissa fastighetsägare omfattas. Förslaget innebär dessutom ökat administrativt krångel, vilket flera remissinstanser påpekat.

Inga kommentarer: