tisdag, oktober 28, 2008

Ansvarslöst att tvinga landstingen införa vårdval

Vänsterpartiet säger nej till vårdval i primärvården som regeringen presenterade i fredags. Förslaget innebär att landstingen blir skyldiga att införa ett vårdvalssystem.

- Det är mycket ansvarslöst av regeringen att föreslå en tvingande lag när samtliga landsting utom två säger nej till en sådan lag, säger Elina Linna (v), riksdagsledamot i socialutskottet.

Vårdvalssystemet öppnar upp för vårdpeng och fri etablering. Tidigare exempel på fri etableringsrätt inom hälso- och sjukvården har visat sig vara ett misslyckande.

- Regeringens förslag hotar landstingens möjlighet att leva upp till principen om lika vård på lika villkor, säger Elina Linna.

Inga kommentarer: