fredag, oktober 10, 2008

Nu måste (s) ändra sig om Lissabonfördraget

Idag har EU-kommissionen och arbetsmarknadsministrarna från Sverige, Frankrike, Tyskland, Danmark och Luxemburg deklarerat att de varken kommer att agera för en förändring av utstationeringsdirektivet eller aktivt stödja kravet på en social klausul i EU:s fördrag.

- Det är klara besked. Och nu är det mer angeläget än någonsin att Sverige vägrar ratificera Lissabonfördraget så länge vi inte får garantier för de fackliga rättigheterna och kollektivavtalsmodellen, säger Josefin Brink, vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

För en vecka sedan meddelade den socialdemokratiska riksdagsgruppen att man avser att rösta för Lissabonfördraget, oavsett om några besked kommit om hur den svenska modellen ska säkras efter Lavaldomen. Istället skulle Socialdemokratrena verka för en omförhandling av utsationeringsidrektivet och en social klausul, alltså just de förslag som nu måste anses avförda från EU:s agenda.

- Jag hoppas verkligen att den socialdemokratiska riksdagsgruppen nu tänker om och använder den makt de har att tillsammans med oss i vänsterpartiet se till att Lissabonfördaget inte ratificeras förrän kollektivavtalsmodellen är säkrad. Tillsammans har vi nu en möjlighet att ta strid för de fackliga rättigheterna och tvinga den borgerliga regeringen att agera gentemot EU. Jag förstår inte hur någon med hjärtat i arbetarrörelsen ska kunna se sig i spegeln om man inte utnyttjar den möjligheten, avslutar josefin Brink.

Inga kommentarer: