onsdag, september 26, 2007

Höjda Pensioner i Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiets Lars Ohly och Kalle Larsson presenterade igår på en presskonferens ett förslag till höjning av pensionerna på 300 kronor i månaden.

Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion att garantipensionen höjs med 300 kronor i månaden 2008, 400 kronor 2009 och 500 kronor 2010.
Dessutom kompenserar vänsterpartiet de tidigare ATP-pensionärerna för den försämring av pensionerna som gjordes i början av 1990-talet.

- Det är politiska beslut som har gjort att pensionerna har tappat i värde. Då är det politiska beslut som krävs för att återställa det som ATP-pensionärerna har förlorat, säger Lars Ohly, partiordförande (v).

- Det här är pensionärer för vilka ett tillskott på några hundralappar betyder mycket. En majoritet av de sämst ställda pensionärerna är kvinnor, därför är det här en viktig jämställdhetssatsning, säger Kalle Larsson, riksdagsledmot (v).

Så här vill vänsterpartiets förbättra pensionärernas ekonomi: Tilläggspensionärerna (tidigare ATP-pensionärerna) kompenseras genom att inkomstpensionen räknas upp med 6 procent. Förslaget kostar 1 miljard kronor.

Garantipensionen höjs med 300 kronor i månaden 2008, 400 kronor 2009 och 500 kronor 2010. Förslaget kostar 2 miljarder kronor 2008, 2,7 miljarder kronor 2009 och 3,4 miljarder 2010.

Ersättningsnivån i bostadstillägget höjs för ålderspensionärer och för personer som får sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionärer). Samtidigt höjs hyrestaket för personer som får sjuk- och aktivitetsersättning. Förslagen kostar 550 miljoner kronor.

Inga kommentarer: