lördag, september 29, 2007

Generalerna i Burma är tjuvar som begår övergrepp

De fredliga demonstrationerna i Burma bemöts med brutala hämndaktioner från juntan. Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för vänsterpartiet talar idag vid en manifestation på medborgarplatsen i Stockholm som hålls till stöd för demokratikämparna i Burma.

- Diktaturens bästa vän är tystnaden och glömskan. Låt oss därför göra det solklart för generalerna i Burma, att vi är många världen över som ser deras övergrepp och mord, vi är många som protesterar idag skriver Hans Linde i sitt tal.

- Till generalerna i Burma säger vi: "Ni är inte det burmesiska folkets representanter, ni är tjuvar som rövar folket på dess naturtillgångar, ni är förtryckare som förvägrar det burmesiska folkets dess mest grundläggande rättigheter", fortsätter Linde.

- Men låt oss även se juntans vänner, och låt domen bli hård över dem som idag håller regimen under armarna. Kinas stöd till regimen förtjänar bara fördömande, det svärtar ner en redan blodsbesudlad regim. Men juntans vänner hittar vi tyvärr även i Europa, Europeiska gas- och oljebolag pumpar in pengar i denna illegitima regim. Brittiska vapenföretag har exporterat ammunition till denna förtryckarregim. Sverige måste stå upp för den folkvalda regeringen och demokratin i Burma och inte tillåta ett öre, en kula ner i juntans fickor", avslutar Linde

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag håller fullständigt med! Jag tycker också att utpressar- och förtryckarregimen i Nordkora bör uppmärksammas med samma glöd och stöd!