onsdag, september 26, 2007

Bildningsnämndens framtida organisation

Bildningsnämnden i Emmaboda kommun ansvarar för ett stort verksamhetsområde. Vi ansvarar för all barnomsorg och förskola. Grundskolorna i de olika orterna och gymnasiet Wilhelm Moberg i Emmaboda samt Bibliotek och andra kulturverksamhet inom kommunen. Vi har en musikskola som verkar på alla skolor där alla barn ges möjlighet att utveckla sitt musikintresse. Vi ansvarar för Barn som behöver särskilt stöd i skolan och i särskolan. Vi har ett väl fungerande RESOLUT= resurs-och utvecklingscentrum. Fritidsgårdsverksamheten ansvarar vi för också även om det är föreningar som driver dessa i de olika orterna i kommunen

Det vi i Bildningsnämnden har att arbeta med är en lokal och verksamhets översyn. Precis som många andra små landsbygds kommuner så brottas vi med minskade befolkningsmängd och vikande barnantal. Vi behöver se över verksamheten så att den blir hållbar i framtiden både ur ekonomiskt perspektiv men också en hög kvalitativ hållbar verksamhet.


På några orter används fristående lokaler för skolverksamhet, fritidshem, förskolor och bibliotek. En del av dessa lokaler är i behov av renoveringar om de ska vara kvar i verksamheten. Därför håller vi även på att se över lokalbehovet och försöka minska kostnaderna för dessa där det är möjligt. Men vi vet att två av våra skolor behöver renoveras oavsett vilken organisation vi behöver i framtiden.

Vår bildningschef Bodil Karsvall har tagit fram fem olika förslag för framtida organisation. Dessa förslag har gått på remis till de olika verksamhetsområdena för diskussion. De olika skolområderna, föräldrar och elever, fackliga företrädare, de olika politiska organisationerna och andra berörda parter. Vänsterpartiet i Emmaboda kommer att diskutera dessa förslag på vårt möte i kväll.

Bildningsnämnden kommer att fatta slutgiltigt beslut den 13 december så vi har några månader på oss att fatta ett klokt beslut för vilket beslut vi än fattar så kommer den organisationen att vara i många år i kommunen.

Inga kommentarer: