fredag, september 14, 2012

Mer personal inom äldreomsorgen

Folkpartiet i Emmaboda kommun har inlämnat en motion om att kommunen ska inrätta en Ut och gå garanti för äldre i våra äldreboende och för de som omfattas av hemtjänst. Tanken är givetvis god och omtänksamt gentemot den äldre för det är en mänsklig rättighet att få komma ut så mycket man önskar. I Emmaboda kommun arbetar man med ett socialt synsätt som sätter den enskilde i fokus och tillvara på de resurser och förmågor som den enskilde har. Målet är att skapa förutsättning för att den enskilde ska ha ett självbestämmande, inflytande över sin vardag och ha ett meningsfullt liv.  Emmaboda ligger bra till i den rikstäckande öppna jämförelser när det gäller möjligheterna för de äldre att komma ut. Social samvaro för de äldre är mycket viktigt för kommunens arbete med att genomsyra den värdegrund och sociala synsätt som ligger till grund för omsorgen

Givetvis kan detta bli bättre men för att de ska bli bättre krävs mer personal inom äldreomsorgen. Att som Folkpartiet kräva en  ut och gå garanti är att göra det väldigt enkelt för sig. Vad som krävs är fler anställda inom äldreomsorgen och för det krävs mer pengar till kommuner och Landsting. Istället har Folkpartiet i regeringsställning valt att prioritera skattesänkningar, Rut avdrag, sänkt moms i restaurangbranschen och att dränera den offentliga välfärden. Det krävs en ny politik för att säkerhetsställa en kvalitativ äldreomsorg. En politik som sätter den enskildes behov i första rummet och inte profitörernas. En politik som ser till att varje skattekrona går tillbaka till verksamheten. En politik för välfärd. Det är sådan politik som vänsterpartiet går till val på 2014

Inga kommentarer: