lördag, september 01, 2012

Sjöstedt välkomnar besked om Ojnareskogen

Avverkningen av Ojnareskogen har avstannat då skogsföretaget vill avvakta Högsta domstolens besked. Jonas Sjöstedt välkomnar beslutet.

- Det är glädjande att avverkningen tillfälligt avbryts. Nu måste Lena Ek och regeringen ta sitt ansvar och skydda området så att inte avverkningen snart startar igen. Genom att peka ut området som ett Natura 2000-område kan de omedelbart ge Ojnareskogen ett bra skydd. Så länge området inte är skyddat är dess framtid mycket osäker, säger Jonas Sjöstedt.

Inga kommentarer: