söndag, september 09, 2012

Den vandrande postmannen

Denna postkur är den sista nordvästra utposten i den 13 km långa lantbrevbäranlinjen mellan Eriksmåla och Bodaskog. Här gick den gamla kungsvägen mellan Stockholm och Karlskrona och som var viktigt för kommunikationen i många hundra år. Invånarna i Bodaskog kämpade i början av 1920-talet för att förlänga linjen hit från Eriksmåla. Eriksmålas poststation etablerades 1926 och människorna norr om Eriksmåla fick vackert traska dit för att hämta sin post.

Man ville gärna förlänga postlinjen norrut och därför bildades en lokal förening med 16 hushåll som medlemmar. Ledande i denna förening blev C.G Carlqvist och Arvid Holmström. Efter otaliga framställningar och uppvaktningar som varade i några år lyckades man att lösa postfrågan på ett tillfredsställande sätt.


1 februari 1930 öppnades postlinjen norrut. Den gick mellan byarna Eriksmåla, Persmo, Tokelsmåla och slutligen Bodaskog. Till tjänsten som brevbärare antogs av postverket den då nära 58 årige Arvid Holmström. De första tre åren var det postutdelning tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och lördagar. Lönen var från början 2kr och 40 öre per tur och månadslönen uppgick till 31:20 kr. Den 1 april utökades turantalet till att även omfatta måndagar.

Arvid Holmström var originell i sin yrkesutövning i så motto att han blev den gående brevbäraren eftersom han alltid vandrade till fots och aldrig på cykel. I ur och skur, sommar som vinter vandrade han denna 13 km långa sträcka i 20 år.Postkuren i Bodaskog byggdes troligtvis 1948 av furiren C G Carlqvist, Bodaskog. Han var snickarkunnig och utförde ett livslång gärning som knekt för Bodaskogs rote nummer 20, Uppvidinge kompani. På denna tid låg Algutsboda socken i Kronobergs län. Med denna bakgrund är det inte så konstigt att postkuren kom att likna en militär vaktkur. Här slutade Holmströms linje och här sorterade han den återstående posten i sina respektive fack för avhämtning till hushållen i Bodaskog och Tokelsmåla.

Vackra idylliska Bodaskog.

Efter 20 års tjänstgöring begärde Arvid Holmström som då var 78 år pension från tjänsten och den beviljades den 1 februari 1950. Härefter ersattes denna linje med postbil med utgångspunkt från Emmaboda.

Så mycket mer orkade inte Arvid Holmström bevara livskrafterna. Den 23 februari 1953 slöt han för alltid sina ögon. Han blev 82 år gammal. Den 8 mars fördes han till  sista vilan på Algutsboda kyrkogård. Här ligger han tillsammans med sin hustru Augusta Holmström 1872-1956. Frid över den trägne postmannen och hans hustrus minne.

Kvar finns postkuren som ett minne över både Arvid Holmström och CG Carlqvist. Byggnaden är i gott skick och det kan vi tacka de ideella arbetsinsatser som är gjorda av framför allt tre ortsbor, Bror Carlqvist som är 93 år och son till CG Carlqvist samt Ingbritt och Wallis Fransson.


2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Bra att det finns en soptunna där också, så man omedelbart kan kasta skräp-post och pappers-spam!

Det där lilla huset borde kulturminnesmärkas (om det nu inte redan är gjort)!

Nicke Grozdanovski sa...

Ja.. det är en fantastisk historia om en fantastisk man, en riktig krutgubbe. :)