torsdag, juli 08, 2010

Algutsboda hembygdsmuseum, Del 1- Rostockaholme

I söndags invigde Algutsboda hembygdsmuseum sin omtalade utställning om Rostockaholme. Holmen ligger strax utanför Emmaboda och ingår i Bielkeleden. Jag har skildrat holmen några gånger på min blogg , där har nämligen en arkeologisk undersökning gjorts på 90-talet. Vid utgrävningarna, som pågick under ett antal år, anträffades ett stort antal olika fynd. Från flintavslag till diverse järnföremål som styrkte teorin om en större gårdsanläggning. Den teorin fanns redan nedskriven på 1700-talet.

När arkeologerna plockade ihop sina verktyg hade bilden av en betydande stormannagård tonat fram, uppförd någon gång i slutet på 1200-talet och övergiven efter brand ett hundratal år senare. Att den, ännu så länge, anonyma byggherren var en man med makt, kunskap och resurser fanns flera bevis på: det exklusiva fyndmaterialet, husens dimensioner och till viss del byggmaterialet (tegel).


Som inte detta vore nog så hittade man under den medeltida gården resterna efter en stenåldersboplats vilket visar på det goda och strategiska läget

Men den anonyma byggherren förblev inte anonym länge. I dokument och brev har man fastställt att gården på Rostockholme ägdes av lagmannen Nils Turesson (Bielke). Då på mededtiden hette holmen Lybecksholme. Om namnet är tyskinspirerat eller om Lyckebyån kallades för Lybäcken under medeltiden lär vi aldrig få veta. 1339 uppträder han som lagman på Öland och från 1348 får han samma befattning i tiohärad. En uppgift som varit kopplad till släkten i flera generationer. 1342 dubbas han till riddare och två år senare följer han familjetraditionen och blir riksråd. I slutet på 1340-talet stärker han sin position ytterligare när han blir utnämnd till drots. Drotsen fungerade i princip som ställföreträdande kung när denne var ute på sina många resor.

Men det började gnissla i förhållandet med kungen och Nils är en av de mest aktiva i upproret mot Magnus i mitten på 1350-talet. Först arbetar man för att kungens son (Erik) skall överta faderns uppgift. Men planerna går i stöpet när Erik plötsligt dör. De upproriska landsförvisas till Tyskland där dom genast börjar smida planer. 1363 återkommer stormännen och med sig har de Albrekt av Mecklenburg samt en stor armé. Ett halvår senare hade Albrekt och hans anhängare kontroll över riket och vi fick en ny kung. På Åbo slott satt fortfarande en av kung Magnus anhängare Nils Turesson skickades över till Finland för att inta fästet. Vid ett nattligt utfall från slottet dödades Nils någon gång under hösten 1364.


Det är spännande att under medeltiden fanns i trakterna av det som flera hundra år senare skulle bli Emmaboda en stormannagård med allt liv och rörelse som detta innebar. Detta var en gränsbygd mot Danmark som på den tiden låg bara 2 mil från Rostockaholme och man vet inte varför gården brann ner men man kan ju fundera om det var en dansk patrull som gjorde en räd mot holmen i början av 1400-talet och brände ner allt. Eller kanske det helt enkelt var en vanligt eldsvåda. Vi lär aldrig får veta om inte nya dokument hittas om detta.

Nu har man alltså gjort en utställning om gården där man med hjälp av dockor ger en bild på hur människor såg ut i Småland på 13-1400-talet. Men fynden som hittades vid dem arkeologiska utgrävningarna i början på 90-talet visas tyvärr inte. Länsmuseet i Kalmar ville ha nästan 30 000 kronor för att man skulle få låna en del av fynden och det ansåg hembygdsföreningen vara för mycket. De föremål som visas är inte från utgrävningen alltså men man har lånat andra föremål från denna spännande tid. Utställningen är väl värd ett besök och jag är imponerad av dem som lagt ner arbete på att göra denna spännande utställning2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Jag kollade i min forskarfil och fann att det verkar finnas en släktförbindelse mellan mig och Nils Turesson, nämligen via Nils' pappa Ture Kettilsson. Eftersom lämningarna av bielkesläktens gods verkar vara så illa åtgångna att man inte ens kan tala om dem som "ett fynd för den händige" tror jag dock inte jag skall ställa något krav på arv där!

Nicke Grozdanovski sa...

Platsen är i dag tom och en gräsäng. Kul att du har släkt ända ner till medeltiden :-)

Jag är förvånad dock att man inte byggde upp gården igen efter eldsvådan i början av 1400-talet. Men förmodligen så var andra projekt viktigare än just det