tisdag, augusti 18, 2009

EU:s fiskeripolitik är problemet, inte Greenpeace

Jordbruksminister Eskil Erlandsson reagerade mycket starkt på Greenpeace aktion för att förhindra bottentrålning. Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson, Wiwi-Anne Johansson, menar att det det inte är Greenpeace som är problemet, utan att EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Aktionen förra veckan skedde i ett Natura 2000-område som kommit till som stöd för EU:s habitatdirektiv. Enligt direktivet måste alla medlemsländer skydda skyddsvärda områden och hotade arter.

Jordbruksministern anser att Greenpeace aktion försvårar arbetet för att rädda torsken. Men det är just bottentrålningen som är ett av det största hotet mot livet i havet.

- Det stora problemet är EU:s gemensamma fiskeripolitik som gång på gång kör över miljöpolitiken. I det här fallet tas ingen hänsyn till Habitatdirektivet, säger Wiwi-Anne Johansson (V), miljöpolitisk talesperson.

Erlandsson tolkar fiskeripolitiken som att alla beslut måste tas i EU:s ministerråd, trots att bottentrålningen i området konflikterar med miljölagstiftningen.

- Vi hade trots allt hoppats att regeringen skulle lyfta frågan om miljöns värde i förhållande till fiskerinäringen nu när Sverige innehar ordförandeskapet i EU. Tyvärr verkar jordbruksministerns uttalanden kring Greenpeace aktion visa att så inte blir fallet, säger Wiwi-Anne Johansson.

- Återigen har regeringen visat sin ovilja att prioritera biologisk mångfald och återigen har vi lärt oss att fagra ord om miljöfrågor inte har något med verkligheten att göra. Vi har en miljöfientlig regering.

Inga kommentarer: