onsdag, april 08, 2009

En EU-debatt med tydliga skillnader

Gårdagens EU-debatt i Emmaboda visade med klar tydlighet att olikheten mellan partierna även finns på EU-nivå. Som Magnus Johansson (s) sa:

- Alla politiker präglas av en vision som oftast inte stämmer med motståndarna Det är därför vi för politiska diskussioner med varandra.

För visst är det skillnad på Eva- Britt Svensson (v) och Björn Brändewall (fp) politiska inriktning och värdering.

Det blev en bra och tydligt debatt mellan de sex riksdags partier som var närvarande som vi i vänsterpartiet, Emmaboda arrangerade. Tyvärr dök aldrig miljöpartiets, representant Akko Karlsson upp. Men för de andra partierna så var det följande som ställde upp.

Eva Britt Svensson för vänsterpartiet.
Magnus Johansson för Socialdemokraterna
Gudrun Brunegård för Kristdemokraterna
Niklas Carlsson för centerpartiet
Björn Brändewall för folkpartiet
Camilla Brunsberg för moderaterna

Debatten inledes med en inledninganförande där debattörerna presenterades sig själva och sitt partis politik och vilja. Turordningen hade vi lottat tidigare. Efter inledningsrundan var det dags för själva debatten mellan deltagarna där de fick sätta upp sig i på en talarlista. Frågor som kom upp i denna del av debatten var:


Parlamentarikernas löner:
"Den Svenska modellen"- Vaxholm, kollektivavtalen
Energifrågan- kärnkraft, gasledningen på Östersjöns botten.


Att debattörerna hade olika åsikter i dessa frågor behöver jag inte säga. När det gäller lönerna så är det helt riktig att det är för hög. Där har vi i vänsterpartiet varit väldigt tydliga tidigare om vad vi tycker om det (se förgående artikel). Att man ska kunna ha en dräglig lön är alla överens om även vi. Men att man ska ha fantasilöner gör att man fjärmar sig från de som man ska företräda. Dessutom korrumperar pengar och gör en blind för verkligheten.

Vaxholms fallet handlar om det lettiska företaget som skulle bygga en ny skola i Vaxholm. De hade ett lettiskt kollektiv avtal men Byggnads krävde helt riktigt att arbetarna skulle ha svensk kollektivavtal och därmed högre lön. Jobbar man i Sverige ska svenska regler råda. Där är vi i vänsterpartiet och socialdemokraterna väldigt tydliga med att dessa regler ska råda på arbetsmarknaden och att vi inte ska ha någon lönedumpning medan de andra svävar lite mer i molnen och tycker som Björn Brändewall (fp) att för de utländska arbetarna är de mycket pengar som de i sin tur kan ta med sig hem och ge t ex familjen och på så sätt bekämpa fattigdommen i respektive land.

Energifrågan väckte också givetvis debatt och det blev mest kärnkraftens vara eller inte. Även om detta inte har med EU och göra så är energipolitiken viktig fråga för unionen eftersom den är en exportvara som kan om man inte se upp leda till konflikter.

Kvart i åtta så bröt vi för kaffe och en god chokladmuffins. Vi hade beställt för 40 personer och det var ungefär så många som kom och det var vi nöjda med.

När alla var klar med sin fika var det dags att låta publiken komma till tals och det blev några intressanta frågor. Det handlade om infrastruktur, pensionerna i EU och att man inte kan flytta sin pension från ett land till ett annat. Hur man ska rösta om man är EU-motståndare, Lissabonfördraget, sen kom en fråga om jordbrukstöd, sen en fråga om asylpolitiken och kärnkraften och så avslutade jag med min fråga om EMU med anledning av att folkpartiet vill folkomrösta om valutaunionen igen, hur ställer sig de övriga partierna till detta. Björn Brändewall bekräftade folkpartiets ställning att man vill ha en folkomröstning. Eva Britt Svensson (v) sa att det inte behövs någon ny folkomröstning eftersom svenska folket så tydligt sa Nej 2003. De övriga partidebattörerna var visserligen positiva till euron men sa sig respektera beslutet från 2003.

Avslutningsvis fick varje parti två minuters avslutningsanförande innan debatten var slut.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med arrangemanget Det blev en bra debatt där olikheterna tydliggjordes mellan de olika partierna. Vi är nöjda med publikströmmningen där det kom en del som inte var partifolk och det var dem vi ville nå med denna debatt. Alla debattörerna fick utrymme att föra fram sin politik och det hela flöt på utan några avbrott. Det enda negativa var att miljöpartiet inte dök upp, anledningen till frånvaron vet jag inte. Sen är tyvärr tiden alltid otillräcklig vi hade kunnat hålla på några timmar till. Debatten höll på i tre timmar från 18-21 och från början tror man alltid att man har gott om tid men tiden rann iväg och några från publiken fick tyvärr aldrig möjligheten att ställa sin fråga och det beklagar vi naturligtvis. Varje fråga som ställdes tog sin tid när hela debattpanelen skulle säga sitt. Men jag har svårt att se hur vi kunde ha gjort det annorlunda. Men det sammanlagda intrycket är mer än positivt och jag hoppas ändå att de som var närvarande i går trivdes med debatten och lärde sig något nytt.

Det viktiga är att få medborgarna till valurnorna den 7 juni. För det är ett viktig val som påverkar oss vare sig vi vill det eller inte och då är det viktigt att rösta på dem som företräder den enskildes personens åsikter. Det är ingen kunskapstävling detta utan det är en värderingtävling där värderingar styr politiken. Jag kommer att rösta inte helt oväntat på vänsterpartiet den sjunde juni för att partiet jag verkar i står mycket nära mina värderingar.

Men jag tänker inte recensera de andra debattörerna hur de klarade sig i går för jag är säker på att de som de företräder var nöjda med deras framträdande. Däremot tänker jag säga några ord om vår egen Eva-Britt Svensson som jag beundrar så mycket. Att ha den energi, kunskap, vilja och glädje för något hon i grund och botten inte gillar är imponerande. Jag vet ingen annan som brinner så här mycket för sitt uppdrag. Inte ens de som är positiva till EU är lika drivande som Eva- Britt Svensson. Att hon dessutom är generös och inte skor sig på sitt förtroende uppdrag gör henne till en ännu större förebild för våra politiska värderingar och gärningar.

Debattledaren Claes Lewander, Niklas Carlsson (c) och Gudrun Brunegård (kd)


Från vänster: Björn Brändewall (fp), Camilla Brunsberg (m), Magnus Johansson (s) och Eva Britt Svensson (v)

Några av de 40-tal åhörarna.

Slutligen vill jag tacka alla debattörerna, debattledaren Claes Lewander, Alla i publiken och personalen på Emmaboda folkets hus, press och alla andra som gjorde denna debatt möjlig.

Inga kommentarer: