lördag, juli 14, 2007

Lars Ohly levererar motstånd

Jag såg Lars Ohlys tal i går i Almedalen och jag tycker han är så jävla bra talare som engagerar och får partimedlemarna att höja kampviljan. Han talade mycket om det systemskifte som regeringen med finansministern Anders Borg i spetsen säger sig inte vilja ha. Men detta systemskifte finns redan och på punkt på punkt klädde Ohly av den borgerliga regeringens klasspolitik

– Vi har ett systemskifte från rättvisa till överklassavdrag för hushållsnära tjänster. Från solidaritet till privatisering och utförsäljning av gemensam egendom, sa Ohly. Han sa också att Jan Björklunds ”kunskapsskola” har blivit en sorteringsskola. Med tanke på att stödet till vuxenstudierna minskar så har man svårt att läsa upp betyg senare i livet. Det innebär att pressen på unga blir större att tidigt forma framtiden och det är inte så enkelt som det kan låta.

Lars Ohly gick också till hårt angrepp mot regeringens arbetsmarknadspolitik och Anders Borgs tal om vikten av att alla arbetar mer.

- Nu ifrågasätts pensionsåldern. Snart ifrågasätter de väl också 40-timmarsveckan, sa Lars Ohly.

Sen hyckleriet om de svenska klusterbomberna som kallas bombkapsel 90 som vår försvarsminister Mikael Odenberg (m) inte tycker är så farliga. Ena stunden så vill försvarsministern förbjuda Klusterbomberna fast den svenska varianten ska vara kvar eftersom bara en procent av bomberna inte exploderar genast. Även om det bara är en procent så är det en procent för mycket för dem som drabbas, En klusterbomb är en bombkapsel som öppnar sig uppe i luften och sprider ut en mängd ”småbomber” över ett större landområde. Klusterbomber drabbar civila människor på framför allt två sätt:

För det första sprids småbomberna över ett så stort landområde att det har visat sig omöjligt att i praktiken försäkra sig om att civila människor inte finns i området. Sannolikheten att civilbefolkningen skadas vid de explosioner som uppstår när småbomberna träffar mark är därför stor.

För det andra är det många småbomber (upp till 30 %) som inte exploderar som avsett när de träffar mark. De oexploderade småbomberna, så kallade ”blindgångare”, utgör dödsfällor för civilbefolkningen långt efter krigens slut, och fungerar därmed ungefär som landminor. Skillnaden är att minor i första hand skadar medan blindgångare från klusterbomber i större utsträckning dödar oskyldiga civila. Det är dags att förbjuda dessa barbariska bomber.

Lars Ohly berörde också det borttagna stoppet för försäljning av allmännyttiga bostäder och de minskade byggsubventionerna till hyreshus.


- Nu ska bostaden vara som vilken vara som helst på marknaden. Sjuka, ungdomar och arbetslösa kan glömma att konkurrera, istället ökar orättvisorna, sa Lars Ohly

Slutligen berörde Lars Ohly den häpnadsväckande inställningen migrationsverket har gentomt situationen i Irak, där det enligt migrationsverket inte pågår någon väpnad konflikt och därmed kan man skicka tillbaka irakiska flyktingar. Ingen kan väl ha undgått händelseförloppet i Irak de senaste åren där människor dödas i stort antal varje dag. Att påstå att detta inte är en väpnad konflikt är att stoppa huvudet i sanden.

Det var lite av det som Lars Ohly berörde i sitt Almedal tal. Jag ger han ett väldigt högt betyg för detta tal och nu fortsätter vi det som vi påbörjat: Motståndet mot regeringens systemskifte.

Inga kommentarer: