lördag, oktober 10, 2009

Regeringen legaliserar diskriminering

Regeringens lagförslag med anledning av Lavaldomen innebär att vi får en tudelad arbetsmarknad, där olika löner och villkor gäller för svenska och utländska arbetare. Diskriminering blir norm på svensk arbetsmarknad, säger Josefin Brink, Vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

Förslaget innebär i korthet att det blir förbjudet att kräva likabehandling av utländska arbetare i Sverige. Det blir endast tillåtet att kräva minimilön och vissa minimivillkor när det gäller t ex arbetstid och semester. Det blir därmed exempelvis otillåtet att kräva att utländska arbetare ska omfattas av de olycksfallsförsäkringar som ingår i svenska kollektivavtal.

- Utländska arbetare kommer att ha betydligt lägre löner än sina svenska kolleger. Och om utländska arbetare råkar ut för en olycka på sin arbetsplats kommer de inte att ha någon olycksfallsförsäkring. Med tanke på de många olycksfall som inträffat i exempelvis byggbranschen de senaste åren är detta givetvis fullkomligt oacceptabelt, fortsätter Josefin Brink.

- Som ordförande i EU skulle den svenska regeringen ha alla möjligheter att ta initiativet i frågan om hur löntagarnas rättigheter ska garanteras inom unionen, och ställa krav på att de svenska kollektivavtalen ska fredas från juristerna i EG-domstolen. Istället har regeringen valt att tiga i EU och göra diskriminering och social dumpning till svensk lag, avslutar Josefin Brink.

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Tanken är kanske att om alla får samma (dåliga) villkor blir det ju ingen diskriminering längre. För det är väl mindre tvivelaktigt att det går att upprätthålla två arbetsmarknader parallellt i längden. Sämre villkor för utländska arbetare kommer att skölja över till den svenska sidan - om inte facket rycker upp sig och slår tillbaka stenhårt. Men det kan man undra, LO-topparna var ju behjälpliga med att få in Sverige i EU en gång i tiden. Och inte har de bättrat sig.

Nicke Grozdanovski sa...

Det är helt i linje med högerregeringens program. Slå på löntagarna, facken, för att splittra samhället. Detta är något vi måste bekämpa och vi måste vara många som gör det. Tillsammans är vi starka.

Mats sa...

Här håller jag med. Vi måste värna de villkor som gäller den svenska arbetsmarknaden.
EU ska nyttjas på vissa områden med de ska ge tusan i detaljstyret.
Miljö, fred och flyktingpolitik är bra områden för EU där det stora nationerna kör över de små annars och inte tar sitt ansvar.