fredag, oktober 23, 2009

Regeringen måste ta sitt ansvar

Sveriges kommuner och landsting har förbundit sig att medfinansiera statlig infrastruktur för sammanlagt 30 miljarder kronor. Det visar en sammanställning som organisationen Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.

- Det är oacceptabelt att regeringen på detta sätt vältrar över statens ansvar på kommuner och landsting. Visst behöver vi göra nationella satsningar på infrastruktur, men kostnaden ska tas där ansvaret ligger, hos staten, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

För att klara sina stora åtaganden för medfinansiering av Citybanan och andra nationella infrastrukturinvesteringar tvingas kommuner och landsting skuldsätta sig. När räntor och amorteringar ska betalas blir det mindre pengar över till kommunernas och landstingens kärnverksamhet.

- Den ekonomiska situationen för landets kommuner och landsting är redan idag mycket svår. Detta riskerar att leda till ytterligare försämringar i skolan, vården och omsorgen. Regeringen säger sig vilja värna välfärdens kärna, men deras handlingar talar ett annat språk.

Inga kommentarer: