fredag, mars 28, 2008

Stoppa apoteksutförsäljningen

Oppositionen - (s), (v) och (mp) - är starkt kritisk till att den borgerliga regeringen påbörjat utförsäljningen av Apoteket innan frågan beretts färdigt. Trots att riksdagen ännu inte har fattat beslut om en avreglering av apoteksmarknaden och att utredningen fortfarande är ute på remiss ska utförsäljningen påbörjas.

Nu lägger oppositionen en gemensam motion där de motsätter sig en utförsäljning. Det är som att sälja skinnet innan björnen är skjuten.

- Apoteksmarknadsutredningen visar att en avreglering inte leder till några egentliga effektiviseringsvinster. Inte heller hur servicen i glesbygd ska säkras. Det svenska Apoteket har de mest kostnadseffektiva distributionssystemen för läkemedel i världen. Det är oroande, säger Elina Linna (v), ledamot i Socialutskottet.

Inga kommentarer: