söndag, mars 09, 2008

Garantera konflikträtten innan Lissabonfördraget skrivs under!

För några dagar sedan presenterades Claes Stråth som utredare för hur Sverige ska hantera EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet. Meningen är att svensk lagstiftning ska förändras för att slå vakt om konflikträtten.

- Vänsterpartiet menar att det inte finns några garantier så länge vi inte fått ett undantag i Lissabonfördraget, säger vänsterpartiets ordförande Lars Ohly. Om regeringen menade allvar med att konflikträtten ska garanteras skulle Sverige kräva ett nationellt undantag för vår kollektivavtalsmodell.

– Dessutom har utredaren fått alldeles för lång tid på sig. Jag får känslan av att regeringen till varje pris vill ha ett godkännande av Lissabonfördraget innan något görs för att slå vakt om konflikträtten. Det är helt oacceptabelt, fortsätter Lars Ohly.

– Regeringen måste komma med ett besked innan Lissabonfördraget ratificeras. Hur anser regeringen att lönedumpning och lägre löner ska kunna undvikas om facken är förbjudna att kämpa för kollektivavtal? Innan detta är utrett vore det ett svek mot alla dem som riskerar lägre löner att skriva under Lissabonfördraget, avslutar Lars Ohly.

Inga kommentarer: