söndag, mars 16, 2008

Låt folkhögskolorna leva

All folkbildningsverksamhet kännetecknas av att den är öppen för alla, att den är demokratiskt uppbyggd och att den är deltagarstyrd. Man har mer av en samtalskultur än korvstoppningslärande. Verksamheten präglas av tolerans och alla, även de som tänker olika, kan göra sin röst hörd.

I Sverige finns 148 folkhögskolor som varje termin har 26 000 deltagare i långa kurser och 77 000 deltagare på korta kurser.Folkhögskolorna, som en del av folkbildningens idétraditioner, medverkar till utvecklingen i samhället.

Folkhögskolorna ger möjlighet att på lokal, regional och nationell nivå stärka människors bildning, utbildning och kompetens. Därigenom skapas möjligheter för deltagarna att kunna påverka sin egen livssituation och kunna medverka i den demokratiska processen. Folkhögskolorna ger unika möjligheter för det livslånga lärandet.

Den möjlighet som ges till utveckling och utbildning för framför allt många vilsna och skoltrötta ungdomar är en viktig del av våra välfärdsambitioner.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner och våra folkhögskolor fyller en mycket viktig funktion. Vänsterpartiet arbetar för att nivån på statsbidragen till folkhögskolornas bibehålls. De ska ha fortsatt goda förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga arbete.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Kalmar läns årskonferens på Ölands folkhögskola den 1 mars 2008.

2 kommentarer:

Mats sa...

Klart folkhögskolorna ska leva. Värna även vuxenutbildningen.

Nicke Grozdanovski sa...

ja.. det är viktigt... Kunskap är makt.