söndag, juni 17, 2012

Vänsterpartiet vill att Emmaboda kommun arrangerar temadagar i demokrati och antirasism

I fredags lämnar vänsterpartiet i Emmaboda in en motion till kommunfullmäktige där vi b la vill att kommunen arrangerar tillsammans med tjänstemän, politiker en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism:

Ett av Emmaboda kommuns identiteter är Utvandrarberättelserna som finns av människor från vår kommun som av olika anledningar lämnade vårt land för att söka en ny framtid i andra länder.Detta är väl skildrad av Vilhelm Mobergs utvandrarepos som är känd över stora delar av världen. Filmatiseringen av detta skedde i Långasjö och Klasatorpet blev känt som ett exempel på hur människor levde här och hur drömmarna om en annan framtid började och sen förverkligades.

Men vi är även en invandrarbygd där många människor från olika länder har hittat en anledning till att bo. T ex. arbetskraftinvandringen som har präglat vårt näringsliv och våra orter i kommunen och sedan visade vi solidaritet för människor som flytt i från svält, krig och andra orsaker som drabbat deras hemländer. Tillsammans har vi bott och format den kommun vi i dag lever i. Det ska vi vara stolta över.

Tyvärr är inte alla stolta. Mörka krafter finns i kommunen som sprider olika myter om våra nyanlända människor. De skapar en otrygghet och en kyla i samhället som vi inte kan acceptera. Nu måste vi tillsammans arbeta ännu hårdare för att visa att de antirasistiska värdena ska vara det som ska råda i vår kommun. Kommunen gör mycket redan med våra skolungdomar med demokratiprojektet i nian som slutar med en resa till koncentrationslägret i Auschwitz. Det skulle vara värdefullt tycker vi att man ser de här ungdomarna och lärarnas som ambasadörer till att föreläsa för allmänheten om sina upplevelser och lärdom. Vi tycker även att kommunen med den politiska konstellationen som finns i fullmäktige ska ordna en årlig återkommande temadag för allmänheten. Med föreläsningar, workshops och andra olika former lyfta dessa frågor. Vi tror att med mer kunskap, förståelse, öppenhet och möten mellan människor så minskar man de rasistiska och främlingsfientliga åsikterna.

Vi yrkar:
- Att man tar till vara elevernas och lärarnas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom anordna b la öppna möten för allmänheten.
– Att kommunen arrangerar tillsammans med tjänstemän, politiker en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism.

Inga kommentarer: