lördag, juni 30, 2012

Broakulla Folkets Hus

Folkets hus ligger här i vinkeln mellan ”Kungliga Landsvägen” och ”Kärleksvägen”. Det första uppfördes 1908-1911, men brann ner nyårsnatten 1912. En ny byggnad restes, och 1919 tillkom en större dansbana. Johansfors Musikkår, grundad 1914, spelade dansmusik vid premiären.

I den stora byggnaden bjöds på teater, filmvisningar och föreläsningar, men mera sällan sedan TV börjat konkurrera. 1979 revs delar av gamla huset, och danspaviljongen försågs med kök och samlingsrum som idag bildar den karaktäristiska kantiga Folkets Husbyggnaden. Idag används Folkets Hus till en rad aktiviteter, både i regi av Broakulla Folkets Hus och vid uthyrning.

Inga kommentarer: