tisdag, juni 12, 2012

Dvärgfladdermus

Denna lurviga vän fotograferade jag vid kvarteret där jag bor i Emmaboda. Djuret sov djupt och tog ingen notis av mig. Det är inte alltid djur är så här fotovänliga, så det gäller att passa på,

Dvärgfladdermusen är tillsammans med pipistrellen våra minsta fladdermusarter i Sverige. Dvärgfladdermusen är mycket vanlig i de södra Sverige och utbredningen sträcker sig upp till Gästrikland. Den lever i all slags skog i södra Sverige, men längre norrut finns den i stort sett bara i ädellövskog i närheten av vatten.

För ett par år sedan visade det sig att den art vi kallade för dvärgfladdermus bestod av två olika arter. Undersökningar med hjälp av en detektor visade att några fladdermöss sände ut ljud med frekvenser på 45-49 kHz medan andra sände ut ljud som ligger mellan 52-62 kHz.

Man använder en fladdermusdetektor för att skilja arterna åt. Den ena arten fick behålla namnet dvärgfladdermus medan den andra har fått namnet Pipistrell - Pipistrell pipistrellus. Arten Pipistrell har observerats årligen på Öland sedan 2000 och den har också observerats på ett fåtal ställen på fastlandet i Blekinge, Småland och Västergötland.

Dvärgfladdermusen lever av insekter som den fångar när den flyger på hög eller låg höjd mellan träd och buskar. På vintern när det inte finns några insekter går den i dvala. Parningen äger rum på hösten. Men befruktningen av äggen sker först på våren efter vinterdvalan.Dvärgfladdermusen är en av de minsta arterna av fladdermöss i Europa. Den har långa, smala vingar. Kroppen är 3-6 centimeter lång och vingbredden ligger mellan 18-24 centimeter. Vikten är på 3-7 gram. Hanen och honan är likadana.
Pälsens färg är rödbrun till mörkbrun på ryggen och gulbrun till gråbrun på buken. Flyghud, nos och de breda trekantiga öronen är brunsvarta.

Dvärgfladdermusen finns i Sverige upp till Dalälven och de kustnära delarna av Gästrikland. Arten saknas dock på Gotland.Den är utbredd i hela Danmark, i södra Norge men saknas i Finland. Den finns i större delen av Europa. Österut sträcker den sig in i Ryssland och Asien.

Dvärgfladdermusen lever i alla slags skog, parker och trädgårdar i södra Sverige. Men i den norra delen av utbredningsområdet finner vi den endast i ädellövskog i närheten av vatten.

Dvärgfladdermusen är en av de arter av fladdermöss som flyger ut tidigt på kvällen. I skymningen och på natten jagar den flygande insekter med hjälp av ekoorientering - också kallat ultraljud. Den flyger runt både högt och lågt mellan träd och buskar. Den kan också flyga runt gatlyktor och fånga de insekter som dras mot ljuset. Bytesdjuren kan till exempel vara nattsländor, dagsländor, mygg, nattsvärmare och guldögonsländor. Men fladdermöss äter generellt många olika sorters insekter när den får möjligheten och bytet har den rätta storleken.

Inga kommentarer: