onsdag, april 25, 2012

Delvis positivt svar på vår motion om fullmäktige i skolan.

I november lämnade vänsterpartiet i Emmabodain en motion där vi yrkade:

”Att kommunfullmäktige beslutar om att minst en gång om året arrangera ett politikercafé på Bjurbäcksskolans högstadie och i Vilhelm Moberggymnasiet.
Att minst en gång om året i samarbete med samhällskunskapslärarna, rektorerna och eleverna arrangera olika seminarier eller förläsningar om hur en kommun styrs och hur de politiska frågorna hänger ihop i den kommunala demokratin.
Att i samband med caféet genomföra ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde i någon av skolorna under skoltid.”

I måndagens fullmäktige var denna fråga på dagordningen och fick i det stora ett positiv bemötande av fullmäktige. Beslutet blev att lägga in våra yrkande i det fortsatta arbetet med demokratifrågorna inom ramen för det.

Svaret var dock lite svävande tyckte vi som gärna hade sett att fullmäktige hade beslutat om när våra förslag skulle tänkas bli verklighet. Men tyvärr fick vi inte något sådant under debatten i fullmäktige. Men eftersom Bildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget där de skriver att de tycker att det vore intressant att prova på en temadag på gymnasiet och Bjurbäcksskolans högstadie så känner vi att de kommer att arbetas med att arrangera de aktiviteter vi efterfrågar i vår motion.

Vi märker att intresset för politik är låg bland ungdomarna, åtminstone den partipolitiska. Det är en framtidsfråga att engagera denna åldersgrupp politiskt. Det är också viktigt tycker vi att vara i den miljö som är ungdomarnas vardag. Därför är det viktigt att vi bjuder in oss själva i skolan för att visa hur viktigt den kommunala demokratin är och hur den fungerar i praktiken. Det är också naturligtvis viktigt att vi har samhällskunskapslärarna, rektorerna och eleverna med på tåget när detta arrangeras.

Kommunalkunskap och liknande ämnen läser man i skolan och det är i samband med detta som vi vill att kommunfullmäktige sammanträder under skoltid som en del av en temadag med t ex. seminarier, föreläsningar och politikercafé. Vi tror att detta skulle skapa ett större intresse för politik bland ungdomar.

Inga kommentarer: