måndag, april 16, 2012

Gott om pengar men slut på förslag

Regeringen har slut på förslag men gott om pengar. Vad som behövs är en politik för fler jobb och bättre välfärd.

- Den regering som ena stunden skryter vitt och brett om att vi har bland världens starkaste statsfinanser vill den andra stunden inte ens använda dem för att skapa jobb och pressa ned arbetslösheten. Om vi inte ska använda pengarna till att skapa jobb vad ska vi då ha dem till? Ja, just ja sänkt skatt för riskkapitalister, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson.

- Tydligen tycker regeringen att vi har för många anställda i äldreomsorgen och skolan och räknar helt kallt med att 18.000 jobb ska försvinna där. Då har redan 40.000 jobb försvunnit de senaste åren. Vi behöver fler anställda som tar hand om dementa äldre om de ska få en omsorg utifrån sina behov, säger Ulla Andersson.

- Regeringen verkar inte orka prestera en politik för jobb och sysselsättning. Arbetslösheten fortsätter att ligga på samma höga nivå som tidigare och Anders Borg har slut på förslag, säger Ulla Andersson.

Trots starka offentliga finanser och att det finns ett betydande outnyttjat reformutrymme. Regeringen planerar stora avbetalningar på statskulden trots skriande behov av investeringar för starkare konkurrenskraft, fler jobb och högre sysselsättning. Anders Borg säger sig inte ha råd men vi har en nettoförmögenhet på 635 miljarder i år.

- Vi har köer av arbetslösa, för lite bostäder och stora behov i välfärden. Det är nu vi behöver en aktiv finanspolitik. Kornbodarna är fulla, men ingen äter, säger Ulla Andersson.

- Nya bostäder måste byggas, och gamla byggas om för att bli energieffektiva. Järnvägarna måste rustas upp och nya sträckor behöver dras inte minst för att vi ska ha ett fungerande näringsliv. Vindkraft och andra förnybara energikällor behöver utvecklas och byggas ut, säger Ulla Andersson

Inga kommentarer: