fredag, maj 21, 2010

Landsbygden får vänta

I gårdagens frågestund i Riksdagen tog Lena Olsson (v) upp frågan om Lars Högdahls utredningsförslag om en förbättrad statlig service med stadsrådet Mats Odell (kd). I förslaget föreslår Högdahl att det bör finnas minst ett servicekontor i varje kommun. Regeringen svarar med tystnad.

- Jag ser med stor oro på försämringen av servicen ute hos många landsbygdskommuner. Regeringen kan inte ens efter lång beredning komma med nödvändiga förslag för att vända denna negativa trend vi ser, säger Lena Olsson.

- Trots landsbygdsriksdagen och alla regeringspartiers utspel om att prioritera landsbygden så kan inte regeringen lämna några besked, fortsätter Olsson.

- I dess frågor kan jag bara konstatera att det mesta är bara ord, och tyvärr ingen handling alls, det bevisar man nu. Att lösa servicefrågorna för landsbygdskommunerna är en ödesfråga för oss i Vänsterpartiet. Vi stödjer denna utredning fullt ut, avslutar Lena Olsson (v).

Inga kommentarer: