måndag, mars 15, 2010

Mina viktigaste synpunkter inför kommunvalet

Kamrat Mikael Nilsson som tillika är ordförande i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun har ställt några frågor till mig inför kommande kommunval.

1. Hur känns det Nicke att blivit vald till vänsterpartiets första namn på kommunlistan inför valet?

Det känns väldigt stort att få förtroendet från medlemmarna att vara först på kommunlistan. Man märker på alla gratulationerna att det är speciellt. Men samtidigt är jag väldigt mån att detta ska vara ett lagarbete. Vi alla tillsammans ska göra ett framgångsrikt val. Vi har tillskillnad mot övriga partier ingen utpräglad talesman för Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun utan vi är alla talesmän och kvinnor och så vill jag att de ska förbli även efter valet i höst. Jag tror på denna inriktning och att den ger framgång. Det visar ju att vi är kommunens mest aktiva partiförening och att vi syns överallt. Jag känner mig trygg med att ha aktiva partikamrater både på listan och utanför. Vi är på absolut rätt väg tycker jag.

2. Vad är den viktigaste frågan för dig inför valet?

Det finns många viktiga frågor inför valet. Men ska jag säga ett spontant är att satsningen i Boda Glasbruk faller väl ut. Den är viktigt inte bara för Algutsboda socken utan även för hela kommunen. Det har börjat mycket bra med luffarmuseet etablering, vi har anställt en person för att gå igenom glasamlingen inför vårt eget museum. Tycker att stämningen är positiv efter köpet. Men det gäller att få alla i kommunen delaktiga i detta. Att vi skippar bytänkandet och går till ett kommuntänk istället. De som är bra för t ex Boda ska även Vissefjärda borna känna och tvärtom. Hela kommunen ska leva

3. Vad behövs för politik till att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen tror du?

Detta är den stora frågan för alla politiker i Emmaboda kommun. Kanske borde detta vara den viktigaste valfrågan men eftersom du hade den som egen punkt så svarar jag här i stället. Detta är ingen lätt fråga att besvara. Jag tycker vi tillsammans med Socialdemokraterna har ett tänk som går i riktning att göra en attraktiv kommun. Tror vi själva inte på Emmaboda kommun vem kommer att tro på det då? Satsningen på turismen är viktig. Vi har mycket ett erbjuda våra besökare. Allt från musik till kulturutbud. Ja listan kan göras långt. Här kan man återigen nämna glasbruksköpet och den turistmagnet som detta kommer att bli. Trivs turister i vår kommun så finns det möjligheter att de flyttar hit. Men då handlar det om att skapa bra skolor och behålla de småskolor vi har så långt som möjligt. Vi har två renoverade skolor i Johansfors och Vissefjärda. Vi ska renovera Bjurbäcksskolan lågstadie och Lindås skola samt göra förbättringar både på mellan och högstadie. Vi har en Kulturskola som har utvecklats på ett positivt sätt. Vi måste satsa på boende inte bara i Emmaboda utan även i ytterområdena. Fortsätta marknadsföra oss som Sydost centrum, satsa på bra kommunikationer, Ha bra äldreomsorg, Visa att kommunen ha en positiv anda. T ex Flygplats pratet som har kommit upp nu igen. Även om jag är tveksam till flygplats i Emmaboda av andra skäl så är det bra att Emmaboda visas upp som ett alternativ. Det skrivs om oss och vi hamnar i Centrum av regionen. Allt detta hör ihop med att göra Emmaboda kommun attraktivt för inflyttning.

4. Vilka tre kommunala politiska frågor brinner du mest för?

Att behålla all kommunal verksamhet i egen regi.
Att utveckla kommunikationerna i kommunen
Barn, skol och äldres situation i vår kommun.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Flygplats i Emmaboda? Det låter vansinnigt med tanke på att inrikesflyget väl skall bort från södra Sverige.

Varför inte låta en kulturgeograf eller liknande lärd ge tips om vad som kan göras? Jag kollade på en karta och Emmaboda ligger ju inom triangeln Växjö, Kalmar, Karlskrona. Frågan är ju om dessa metropoler fungerar som magneter som river sönder Emmaboda från vart sitt håll, eller om Emmaboda kan ligga som ett alternativ i mitten för fast boende? Turism kan ju ge en del, men det är ju en verksamhet som bara varar några månader per år. Det måste finnas en stabil bas av folk som bor i kommunen året runt. Vart flyttar emmabodabor när de flyttar ut, och kommer de tillbaka - det kanske är bra frågor ställa? Och varför flyttar de? Det kan ju finnas flyttskäl som inte går att parera. De som vill bo i en stor stad kommer ju att sticka för gott vad man än gör på småorten.

Varför inte vara halvfuturistiska och kolla om det skulle kunna ordnas pilotanläggningar med elektriska vägar i Emmabodatrakten? Utan bra kommunikationer är ju kommunen såld.

Lasse Strömberg sa...

Men tittar man på Emmaboda med Google Earth så finns det ju redan en flygplats i Emmaboda. Duger inte den längre? Eller måste den byggas ut och få längre bana?

Glöm heller inte bort att det redan nu också finns en flygplats i Kosta. Fast om den används som flygplats vet jag inte.

Se till att stoppa eventuella utförsäljningar och privatiseringar som eventuellt är på gång. Det blir ALDRIG bättre.