lördag, december 15, 2007

Behåll skatt på fastighet och förmögenhet

- När regeringens inför en kommunal fastighetsavgift är vinnarna de som bor i exklusiva villor. Vanliga villaägare får en liten eller ingen sänkning alls. De kan istället få betala mer regler som tidigare skyddat dem med låga inkomster tas bort, säger Marie Engström, riksdagsledamot (v).

- Tillvaron förgylls ytterligare för vissa grupper eftersom även förmögenhetsskatten tas bort. Det i kombination med en kraftig skattesänkning på högt taxerade hus, innebär rejäla klipp för många villaägare i attraktiva områden, inte minst i Stockholmstrakten, säger Marie Engström.

- Nästan alla län får betala en större andel procentuellt av fastighetsavgiften (skatten) jämfört med tidigare. Undantaget är Stockholms län där andelen sjunker med cirka en fjärdedel. Regeringens regionalpolitiska analyser är helt undermåliga, säger Marie Engström.

- Det är magstarkt att ta bort förmögenhetsskatten i ett land där den rikaste procenten äger 30-40 procent av de samlade förmögenheterna. Det har dock inte hindrat regeringen från att sätta sina planer i verket, säger Marie Engström.

- Skyldigheten att lämna kontrolluppgift tas också bort. Banker och andra finansiella institut behöver inte lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Det kan öppna upp för fusk med trygghetssystemen, eftersom Försäkringskassans inte kan kontrollera om bidragssökande har förmögenhet, säger Marie Engström.

Inga kommentarer: